Monthly Archives: Ocak 2014 »

İttihat Terakki’nin Vatan Beyannâmesi

İttihat Terakki’nin Vatan Beyannâmesi

nesra Ocak 31, 2014 0

İttihat Terakki’nin Vatan Beyannâmesi   Bu vaziyet karşısında Terakki ve İttihat Cemiyeti Osmanlı vatandaşlarını ittihada davet etmek için güzel bir beyanname ile ortaya çıkmağı ve bütün Osmanlıları icraata sevketmeği muvafık görmüştü. Bu beyannamede deniliyordu

Read More »
Abdülhamid’in Sonu Gelmeyen Emniyet Tertibatı ve Dahildeki Durum

Abdülhamid’in Sonu Gelmeyen Emniyet Tertibatı ve Dahildeki Durum

nesra Ocak 30, 2014 0

Abdülhamid’in Sonu Gelmeyen Emniyet Tertibatı ve Dahildeki Durum Abdülhamid’in korkusu, Genç Türklerin Avrupa’daki ve memeleket dahilindeki faaliyetlerin artması nisbetinde tezayüt ediyordu. Yıldız etrafında alınan emniyet tertibatının arkası kesilmiyordu. Zalim Hükümdarın Cuma selamlığına çıkacağı zaman

Read More »
Bir Dayak Hadisesi ve Jurnaller

Bir Dayak Hadisesi ve Jurnaller

nesra Ocak 29, 2014 0

Bir Dayak Hadisesi ve Jurnaller Fehim Paşa, yalnız Yusuf İzzettin Efendi’nin tahta iclası gibi yalan yanlış haberlerden istifade ederek Abdülhamid’den para çekmeğe çalışmaz, aynı zamanda bazan şehrin muhtelif yerlerine bombalar attırarak da kendisi için

Read More »
Doktor Bahaddin Şakir ve Şehzade Yusuf İzzeddin Efendi

Doktor Bahaddin Şakir ve Şehzade Yusuf İzzeddin Efendi

nesra Ocak 28, 2014 0

Doktor Bahaddin Şakir ve Şehzade Yusuf İzzeddin Efendi Bu tefrikada bahsolunan vakaların geçtiği zamanlarda Doktor Bahattin Şakir Bey henüz İstanbul’da bulunuyordu. Yusuf İzzetin Efendi’nin tabib-i hususisi olması yüzünden başına bir çok bela geleceğinden henüz

Read More »
Şehzade Yusuf İzzeddin Efendi’yi Tahta Geçirme Çabaları

Şehzade Yusuf İzzeddin Efendi’yi Tahta Geçirme Çabaları

nesra Ocak 27, 2014 0

Şehzade Yusuf İzzeddin Efendi’yi Tahta Geçirme Çabaları   O devirde Abdülhamid’e yalan, yanlış jurnallar yağıp duruyordu. Bir aralık Genç Türklerin Abdülhamid’i tahtından indirecekleri ve yerine Yusuf İzzetin Efendi’yi geçirecekleri şayiası ortaya çıkarılmıştı. İstanbul’da yüksek

Read More »
Doktor İshak Sukutî Bey’in En Büyük Üzüntüsü Ne İdi?

Doktor İshak Sukutî Bey’in En Büyük Üzüntüsü Ne İdi?

nesra Ocak 26, 2014 0

Doktor İshak Sukutî Bey’in En Büyük Üzüntüsü Ne İdi?   Diğer bir mektubunda arkadaşları arasındaki münasebetleri hakkında diyordu ki: “Evvelce ben bütün insanları, ziyade gördüğüm şekilde, yani vefakar, doğru, hamiyetli, her yaptığı işi riyasız

Read More »
İslamiyet ve Hristiyanlık Tartışmaları

İslamiyet ve Hristiyanlık Tartışmaları

nesra Ocak 25, 2014 0

İslamiyet ve Hristiyanlık Tartışmaları   İslâmlık ve Hristiyanlık meseleleri İttihat ve Terakki azası arasında en ziyade Dr. Nazım ve İshak Sükutî Bey’ler arasında mevzubahis olurdu. İshak Sükutî Bey tarih meselelerile çok meşgul olduğu için

Read More »
Girit Türkleri Hrıstiyanların Elinden Ne Çekiyordu?

Girit Türkleri Hrıstiyanların Elinden Ne Çekiyordu?

nesra Ocak 24, 2014 0

Girit Türkleri Hrıstiyanların Elinden Ne Çekiyordu? Girit’ten Paris’teki İttihat ve Terakki Cemiyeti’ne sık sık gönderilen mektuplarda Girit Türklerinin adadaki Hristiyanların elinden neler çektikleri pek acıklı bir suretle anlatılıyordu. Abdülhamid idaresinin Hristiyanlara imtiyaz vererek ve

Read More »
Yeşil, Sakık’ı Öldürmek İçin Başvurdu

Yeşil, Sakık’ı Öldürmek İçin Başvurdu

nesra Ocak 24, 2014 0

Musa Anter cinayeti dava dosyasına MİT tarafından gönderilen belgede “Yeşil, Şemdin Sakık’ı öldürmek için başvurdu ancak bunun kabul etmedik” denildi. Diyarbakır’da yazar Musa Anter cinayeti davası dosyasına Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından çarpıcı bir belge gönderildi. MİT’ten

Read More »
İstanbul’da Teşkilat Çığ Gibi Büyüyordu

İstanbul’da Teşkilat Çığ Gibi Büyüyordu

nesra Ocak 21, 2014 0

İstanbul’da Teşkilat Çığ Gibi Büyüyordu   İstanbul’daki İttihat ve Terakki teşkilatı gittikçe büyüdü. İş o dereceye gelmişti ki artık Paris’e yazılarak İstanbul için bir reis intihabı istenilmişti. Bu reisi Paris seçecekti. Çünkü İstanbul’daki aza

Read More »
error: Content is protected !!