Monthly Archives: Temmuz 2014 »

Bahaddin Şakir Bey’e İstanbul’dan Yazılan Bir Mektupta Paris ve Selânik Cemiyetlerinin Birleşmesi Nasıl Değerlendiriliyordu?

Bahaddin Şakir Bey’e İstanbul’dan Yazılan Bir Mektupta Paris ve Selânik Cemiyetlerinin Birleşmesi Nasıl Değerlendiriliyordu?

nesra Temmuz 31, 2014 0

Bahaddin Şakir Bey’e İstanbul’dan Yazılan Bir Mektupta Paris ve Selânik Cemiyetlerinin Birleşmesi Nasıl Değerlendiriliyordu?   İstanbul’da Paris ile temasta bulunan iki üç şube vardı. Bu şubelerdenbirisi tarafından Dr. Bahaddin Şakir Bey’e yazılan birmektubda Paris

Read More »
Terakki ve İttihat Cemiyeti Selanik’teki Osmanlı Hürriyet Cemiyeti İle Birleşmeye Karar Veriyor

Terakki ve İttihat Cemiyeti Selanik’teki Osmanlı Hürriyet Cemiyeti İle Birleşmeye Karar Veriyor

nesra Temmuz 30, 2014 0

Terakki ve İttihat Cemiyeti Selanik’teki Osmanlı Hürriyet Cemiyeti İle Birleşmeye Karar Veriyor   Terakki ve İttihat Cemiyeti Dr. Nazım Bey’den aldığı raporlar üzerine Selanik’teki Osmanlı Hürriyet Cemiyeti ile birleşmeye karar vermişti. Bu münasebetle Bulgaristan’da,

Read More »
Ömer Naci Bey’in Paris’ten İran’a Yolculuğu

Ömer Naci Bey’in Paris’ten İran’a Yolculuğu

nesra Temmuz 29, 2014 0

Ömer Naci Bey’in Paris’ten İran’a Yolculuğu   Paris’e yeni gidenler arasında Ömer Naci Bey orada uzun müddet kalmak istememişti. Kendisine her zaman yeni bir faaliyet sahası arayan Naci Bey bir müddet sonra İran’a kadar

Read More »
Ahmet Rıza Bey’in İngiltere’de Yapmış Olduğu Faaliyetleri Bir Nimet Olarak Değerlendirmesi

Ahmet Rıza Bey’in İngiltere’de Yapmış Olduğu Faaliyetleri Bir Nimet Olarak Değerlendirmesi

nesra Temmuz 28, 2014 0

Ahmet Rıza Bey’in İngiltere’de Yapmış Olduğu Faaliyetleri Bir Nimet Olarak Değerlendirmesi   Dr. Nazım Bey, Selanik’te o kadar gizli yaşıyordu ki bazan Paris’teki arkadaşları bile kendisinin nerede bulunduğunu bilemiyorlardı. Mesela Ahmet Rıza Bey, Paris

Read More »
Ramazan Bayramı

Ramazan Bayramı

nesra Temmuz 28, 2014 0

Ülkemizin ve tüm İslam aleminin üzerinde kirli oyunların oynandığı şu günlerde idrak etmekte olduğumuz Ramazan Bayramının tüm İslam alemi başta olmak üzere ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini temenni ederiz. Ramazan bayramı çocuklar arasında şeker

Read More »
Doktor Nazım Bey’in İstanbul’daki Bomba Davası ve Makedonya’daki Çete Faaliyetleri Hakkındaki Tahsilatlı Mektubu

Doktor Nazım Bey’in İstanbul’daki Bomba Davası ve Makedonya’daki Çete Faaliyetleri Hakkındaki Tahsilatlı Mektubu

nesra Temmuz 27, 2014 0

Doktor Nazım Bey’in İstanbul’daki Bomba Davası ve Makedonya’daki Çete Faaliyetleri Hakkındaki Tahsilatlı Mektubu   Doktor Nazım Bey’in Terakki ve İttihat Cemiyeti evrakı arasından çıkan ve Meşrutiyet’ten evvel yazılmış olan bir mektubu daha vardır. Nazım

Read More »
Osmanlı Hürriyet Cemiyeti’nin Selânik’te Kuruluşu ve Paris Grubu’nun Selanik’le Temasa Geçmesi

Osmanlı Hürriyet Cemiyeti’nin Selânik’te Kuruluşu ve Paris Grubu’nun Selanik’le Temasa Geçmesi

nesra Temmuz 26, 2014 0

Osmanlı Hürriyet Cemiyeti’nin Selânik’te Kuruluşu ve Paris Grubu’nun Selanik’le Temasa Geçmesi   Terakki ve İttihat Cemiyeti Paris’te senelerden beri çalışmakta iken Selanik’te de bir “Osmanlı Hürriyet Cemiyeti” teşekkül etmişti. Bu Cemiyetin teşekkül sureti aşağı

Read More »
Girit Meselesi

Girit Meselesi

nesra Temmuz 25, 2014 0

Girit Meselesi   Terakki ve İttihat Cemiyeti’nin Bulgaristan’da ve Romanya’da çalışan şubelerini tanıdıktan sonar şimdi Kandiye ve Hanya şehirlerinde çalışan şubelerini de biraz tetkik etmek lazım geliyor. Burada her şeyden evvel şunu kaydetmek icap

Read More »
İbrahim Temo’nun Romanya’daki Faaliyetleri

İbrahim Temo’nun Romanya’daki Faaliyetleri

nesra Temmuz 24, 2014 0

İbrahim Temo’nun Romanya’daki Faaliyetleri   İlk defa İstanbul’da İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin Tıbbiye Mektebi talebesi tarafından tesisine iştirak etmiş olan Doktor İbrahim Temo Bey mektepten çıktıktan sonra Romanya’ya gitmişti ve orada doktorluk yapıyordu. Bu

Read More »
Bulgarların Baskısı Karşısında Türkler İttihat ve Terakki’ye Bağlanıyordu

Bulgarların Baskısı Karşısında Türkler İttihat ve Terakki’ye Bağlanıyordu

nesra Temmuz 23, 2014 0

Bulgarların Baskısı Karşısında Türkler İttihat ve Terakki’ye Bağlanıyordu   Bulgaristan’daki Türklerin mutaassıplarından istifade edilerek ortaya atılan bu gibi şayiaların onların üzerinde ne fena tesirler husule getirdiği yukarı ki mektuptan kolayca anlaşılabilir. Kızanlık Türkleri ancak

Read More »
error: Content is protected !!