Monthly Archives: Ağustos 2014 »

Ahmed Celaleddin Paşa’nın Mali Durumu

Ahmed Celaleddin Paşa’nın Mali Durumu

nesra Ağustos 31, 2014 0

Ahmed Celaleddin Paşa’nın Mali Durumu   Bu ahval ve şerait içinde 1906 senesi nihayet bulmuştu. Ahmet Celalettin Paşa’da para artık hemen tamamile suyunu çekmiş gibi bir şeydi. Paşa, himaye ettiği zevata ültimatomunu vermiş ve

Read More »
Abdülhamid’e Yeni Bir Suikasd Hazırlığı

Abdülhamid’e Yeni Bir Suikasd Hazırlığı

nesra Ağustos 30, 2014 0

Abdülhamid’e Yeni Bir Suikasd Hazırlığı   Diran Kelekyan Efendi Dr. Bahaddin Şakir Bey’in Abdülhamid’e karşı yapılacak bomba suikasti için lazım olan paraya tedarik edebileceğini ümit ettiği için o işle meşgul olmakla devam ediyordu. Terakki

Read More »
Doktor Bahaddin Şakir ve Diran Kelekyan Efendi’nin Mektuplaşması

Doktor Bahaddin Şakir ve Diran Kelekyan Efendi’nin Mektuplaşması

nesra Ağustos 29, 2014 0

Doktor Bahaddin Şakir ve Diran Kelekyan Efendi’nin Mektuplaşması   Bu aralık Diran Kelekyan Efendi’den Doktor Bahaddin Şakir Bey’e varit olan haberlerde Ahmet Celalettin Paşa’nın vaziyeti maliyesinin gittikçe fenalaştığı bildiriliyordu. Paşa’nın borcu seksen bin Mısır

Read More »
Doktor Bahaddin Şakir Bey ve Diran Kelekyan Efendi Arasında Cereyan Eden Fikir Teatisi

Doktor Bahaddin Şakir Bey ve Diran Kelekyan Efendi Arasında Cereyan Eden Fikir Teatisi

nesra Ağustos 28, 2014 0

Doktor Bahaddin Şakir Bey ve Diran Kelekyan Efendi Arasında Cereyan Eden Fikir Teatisi   Diran Kelekyan Efendi ile Doktor Bahaettin Şakir Bey arasında devam eden bu muhaberede Asaf Bey denilen zat gittikçe daha ziyade

Read More »
Ahmed Celaleddin Paşa Hakkında

Ahmed Celaleddin Paşa Hakkında

nesra Ağustos 27, 2014 0

Diran Kelekyan Efendi’nin Bildirdiğine Göre Yusuf İzzeddin Efendi, Ahmed Celaleddin Paşa Hakkında Ne Fikirler Taşıyordu?   Diran Kelekyan Efendi bu işlere dair olan uzun ve mufassal mektuplarının tehlikeli kısımlarını çok karışık ve içinden çıkılması

Read More »
Diran Kelekyan Efendi’nin Azınlıklara Bakışı

Diran Kelekyan Efendi’nin Azınlıklara Bakışı

nesra Ağustos 26, 2014 0

Diran Kelekyan Efendi’nin Azınlıklara Bakışı   Diran Kelekyan Efendi’nin Meşrutiyet’ten sonra “Sabah” Gazetesi’nin Baş muhariri sıfatile Meşrutiyet devrinde mühim bir rol oynadığı inkar edilemez. Memleketimizde Araplara ve Rumlara verilen lisan imtiyazının onlarla anlaşmak yolunda

Read More »
Ölümü de, Heykeli de Olay Oldu.

Ölümü de, Heykeli de Olay Oldu.

nesra Ağustos 20, 2014 0

Ölümü de, Heykeli de Olay Oldu. Mahsum Korkmaz Diyarbakır ili, Lice ilçesi, Yolçatı köyüne kurulan sözde pkk mezarlığına heykeli dikilen Mahsum Korkmaz (kod adı ‘agit’) pkk’nın ilk silahlı eyleminde yer almıştır. Diyarbakır Valiliği, 15

Read More »
Abdülhamid’e Hırka-i Şerif Ziyareti Esnasında Yapılmak İstenen Bir Suikast

Abdülhamid’e Hırka-i Şerif Ziyareti Esnasında Yapılmak İstenen Bir Suikast

nesra Ağustos 5, 2014 0

  Abdülhamid’e Hırka-i Şerif Ziyareti Esnasında Yapılmak İstenen Bir Suikast   Bu aralık Doktor Bahaddin Şakir Bey, Abdülhamid’e karşı yeni bir suikast hazırlamak için Diran Kelekyan Efendi ile müzakerede bulunuyordu. Bu suikast Ramazanın on

Read More »
Diran Kelekyan Efendi, Ahmed Rıza, Prens Sebahaddin ve Mahmud Celaleddin Paşa Hakkında Neler Düşünüyordu?

Diran Kelekyan Efendi, Ahmed Rıza, Prens Sebahaddin ve Mahmud Celaleddin Paşa Hakkında Neler Düşünüyordu?

nesra Ağustos 4, 2014 0

Diran Kelekyan Efendi, Ahmed Rıza, Prens Sebahaddin ve Mahmud Celaleddin Paşa Hakkında Neler Düşünüyordu?   Diran Kelekyan Efendi daima Mısır’da çalışıyor ve Paşa’nın yanından ayrılmıyor ve bermutat uzun mektuplarla Doktor Bahaddin Şakir Bey’e telkinat

Read More »
Cemiyetin Umum Müfettişliği’ne Tayin Olan Mısırlı Mehmed Said Paşa’nın Durum Değerlendirmesi ve Meydana Gelen Tartışmalar

Cemiyetin Umum Müfettişliği’ne Tayin Olan Mısırlı Mehmed Said Paşa’nın Durum Değerlendirmesi ve Meydana Gelen Tartışmalar

nesra Ağustos 3, 2014 0

Cemiyetin Umum Müfettişliği’ne Tayin Olan Mısırlı Mehmed Said Paşa’nın Durum Değerlendirmesi ve Meydana Gelen Tartışmalar   Cemiyetin umumi müfettişliğine tayin olunan Mısırlı Mehmet Said Paşa Mısır’dan Paris’e yazdığı bir mektubunda diyordu ki: “Şubeler teşkili

Read More »
error: Content is protected !!