Monthly Archives: Eylül 2014 »

Abdülhamid’in Bulgar Prensliği İle İlişkisi ve Edirne’deki İkinci Ordu’ya Bakışı

Abdülhamid’in Bulgar Prensliği İle İlişkisi ve Edirne’deki İkinci Ordu’ya Bakışı

nesra Eylül 30, 2014 0

Abdülhamid’in Bulgar Prensliği İle İlişkisi ve Edirne’deki İkinci Ordu’ya Bakışı   Abdülhamid Rumeli’ndeki isyanları teskin etmek maksadıyla oralarda senelerce iki yüz bin asker beslemiş, daha doğrusu vatan evlatlarından iki yüz bin kişiyi aç ve

Read More »
Cemiyet, Rum ve Bulgar Eşkıyalarına Karşı Çete Oluşturuyor

Cemiyet, Rum ve Bulgar Eşkıyalarına Karşı Çete Oluşturuyor

nesra Eylül 29, 2014 0

Cemiyet, Rum ve Bulgar Eşkıyalarına Karşı Çete Oluşturuyor   Cemiyet, Rumların ve Bulgarların teşkilatına karşı bir mukabelede bulunabilmek için Türk çeteleri teşkil ediyordu. Bu işlerle Selanik ve Manastır merkezleri meşgul oluyordu. Bir taraftan Sofya’ya

Read More »
İttihatçılar “Nemelazımcılıktan” Şikayet Ediyor

İttihatçılar “Nemelazımcılıktan” Şikayet Ediyor

nesra Eylül 28, 2014 0

İttihatçılar “Nemelazımcılıktan” Şikayet Ediyor   Türk olmayan unsurlar bu suretle çalışırlarken Türkler arasındaki birleşme ve teyakkuz hareketi Terakki ve İttihat Cemiyeti’ne mensup olan birkaç yüz veyahut birkaç bin kişiye münhasır kalıyordu. Bu uyuşukluğu gidermek

Read More »
Gayrimüslimlerle Türkler Arasındaki Gerginlik Artıyordu

Gayrimüslimlerle Türkler Arasındaki Gerginlik Artıyordu

nesra Eylül 27, 2014 0

Gayrimüslimlerle Türkler Arasındaki Gerginlik Artıyordu   Görülüyor ki Abdülhamid memleket haricinde kalan Türkleri ve İslamları korumak veyahut korumak için teşebbüste bulunmak şöyle dursun, onların dertlerini arttırmak maksadıyla kendi hafiyelerini göndermekten bile geri durmuyordu. Bu

Read More »
Van Hadisesi ve Ermenilerin Talepleri Karşısında Kafkaslardan İbret Dolu Bir Cevap

Van Hadisesi ve Ermenilerin Talepleri Karşısında Kafkaslardan İbret Dolu Bir Cevap

nesra Eylül 26, 2014 0

Van Hadisesi ve Ermenilerin Talepleri Karşısında Kafkaslardan İbret Dolu Bir Cevap   Bu dönemde yani, 23 Mart 1908’de Van havalisinde yeniden bir takım karışıklıklar zuhur etmişti. Ermeniler yeniden kıyam etmişlerdi. O mıntıkada yine Ermeniler

Read More »
Meşrutiyet Arefesinde Manastır’da ve Tüm Anadolu’da İsyan Hazırlığı

Meşrutiyet Arefesinde Manastır’da ve Tüm Anadolu’da İsyan Hazırlığı

nesra Eylül 25, 2014 0

Meşrutiyet Arefesinde Manastır’da ve Tüm Anadolu’da İsyan Hazırlığı   Selanik merkezi Paris’e bunları bildirirken Manastır heyet-i merkeziyesi keza Paris’e yazdığı mufassal bir mektubunda Terakki ve İttihat Cemiyetinden bir çok şeyler istiyordu. 11 Mart 1908

Read More »
Meşrutiyet’in Arefesinde Talat Bey’in Gelinen Son Noktayı Anlatan Mektubu

Meşrutiyet’in Arefesinde Talat Bey’in Gelinen Son Noktayı Anlatan Mektubu

nesra Eylül 24, 2014 0

Meşrutiyet’in Arefesinde Talat Bey’in Gelinen Son Noktayı Anlatan Mektubu   Kongrenin toplandığı Cemiyetin şubelerine Kanunusaninin ilk günlerinde, aşağı yukarı aynı mealde yazılan mektuplarla haber verilmiş ve şubelerden güzel cevaplar alınmıştı. Bu cevaplar gelinceye kadar

Read More »
Kongre’de Prens Sabahaddin Bey’in “Adem-i Merkeziyet” Düşüncesini Özellikle Ermeniler Destekliyordu

Kongre’de Prens Sabahaddin Bey’in “Adem-i Merkeziyet” Düşüncesini Özellikle Ermeniler Destekliyordu

nesra Eylül 23, 2014 0

Kongre’de Prens Sabahaddin Bey’in “Adem-i Merkeziyet” Düşüncesini Özellikle Ermeniler Destekliyordu Prens Sabahaddin Bey, takip ettiği politikanın doğruluğunu ispat etmek için gerek neşriyatı, gerekse beyanatı vasıtasiyle şu fikirleri tamim etmeğe çalışıyordu: “Elim ve medit senelerin

Read More »
Gayrimüslimlerin İhtiraslarıyla İttihatçıların Görüşleri Çatışıyordu

Gayrimüslimlerin İhtiraslarıyla İttihatçıların Görüşleri Çatışıyordu

nesra Eylül 22, 2014 0

Gayrimüslimlerin İhtiraslarıyla İttihatçıların Görüşleri Çatışıyordu Cemiyetimizin Ermenilerle ittihadı ne kadar şükrana şayan ise bu ittihadın Rumlara, Bulgarlara ve Ulahlılara da teşmil-i lüzumu o kadar aşikardır, diyorsunuz. Maatteessüf emelimiz, hiç olmazsa şimdilik, sırf bir hayalden

Read More »
Kongre’nin Sona Ermesinden Sonra Yaşanılan Gelişmeler

Kongre’nin Sona Ermesinden Sonra Yaşanılan Gelişmeler

nesra Eylül 21, 2014 0

Kongre’nin Sona Ermesinden Sonra Yaşanılan Gelişmeler   Kongrenin mukarreratı bu suretle bütün şubelere dağıtıldıktan sonra Paris ile Selanik arasında uzun muhabereler cereyan etmeğe başlamıştı. Bu muhaberelerde yapılacak işler birer birer tespit olunuyor ve aynı

Read More »
error: Content is protected !!