Monthly Archives: Kasım 2014 »

Işid Lideri Ebubekir el-Bağdadi Öldü mü?

Işid Lideri Ebubekir el-Bağdadi Öldü mü?

nesra Kasım 11, 2014 0

IŞİD lideri  Ebubekir el-Bağdadi, önceki gün ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin hava saldırısında yaralandığı ortaya çıkmıştı. IŞİD, Twitter adresinden yaptığı açıklamada bu olayı doğrulamıştı. Bugün ise konuyla ilgili bir gelişme daha yaşandı. IŞİD’e yakın kaynaklar, Bağdadi’nin

Read More »
Ahmet Rıza Grubu Acaba Tasviye mi Ediliyordu?

Ahmet Rıza Grubu Acaba Tasviye mi Ediliyordu?

nesra Kasım 7, 2014 0

Ahmet Rıza Grubu Acaba Tasviye mi Ediliyordu?   Bu esnada cemiyetin vücude getirmek istediği teşkilatta oldukça büyük karışıklıklar çıkıp duruyordu. Evvelce Paris’te çalışmış olan birçok hamiyetli zatlar Anadolu’nun muhtelif yerlerinde şubeler açmağa teşebbüs ediyorlar,

Read More »
Bir Abdülhamid Hafiyesinin Sonradan Ateşli Bir İttihatçı Olması

Bir Abdülhamid Hafiyesinin Sonradan Ateşli Bir İttihatçı Olması

nesra Kasım 6, 2014 0

Bir Abdülhamid Hafiyesinin Sonradan Ateşli Bir İttihatçı Olması Hamdi Bey gibi cemiyetin eski hâdimleri, Meşrutiyet’in ilan edilmesini kendileri için yeni bir menfaat fırsatı bilmekten çok uzak oldukları halde, 23 Temmuz 1908 tarihine kadar bütün

Read More »
İttihat ve Terakki Cemiyeti Vehip Bey’i Erzurum’da Ermenilerle Görüşmeye Memur Etmesi ve “Ağabey” Hamdi Baba’nın Mektubu

İttihat ve Terakki Cemiyeti Vehip Bey’i Erzurum’da Ermenilerle Görüşmeye Memur Etmesi ve “Ağabey” Hamdi Baba’nın Mektubu

nesra Kasım 5, 2014 0

İttihat ve Terakki Cemiyeti Vehip Bey’i Erzurum’da Ermenilerle Görüşmeye Memur Etmesi ve “Ağabey” Hamdi Baba’nın Mektubu   İttihat ve Terakki Cemiyeti bu gibi fenalıkların önüne geçmek için memleketin muhtelif yerlerine mümessiller göndermişti. Bu mümessiller

Read More »
Devlette Yolsuzluk Söylentileri Ayyuka Çıkmıştı

Devlette Yolsuzluk Söylentileri Ayyuka Çıkmıştı

nesra Kasım 4, 2014 0

Devlette Yolsuzluk Söylentileri Ayyuka Çıkmıştı   Selânik Merkezi’nden İstanbul’daki Heyet-i Merkeziye havale edilmekle iktifa edilen bu telgrafnamelerin içinde bazı Ermenilerin de feryatnameleri vardı. İstibdat devrinde neler yapılmış olduğunu ve fenalıkların Meşrutiyet’ten sonra da nasıl

Read More »
Kâmil Paşa’nın İttihat ve Terakki Şubelerini Kapatma Düşüncesi

Kâmil Paşa’nın İttihat ve Terakki Şubelerini Kapatma Düşüncesi

nesra Kasım 2, 2014 0

Kâmil Paşa’nın İttihat ve Terakki Şubelerini Kapatma Düşüncesi   Musul’dan İstanbul’da İttihat ve Terakki Merkezi’ne gönderilen bir telgrafnamede de Sadaret’ten bir emir üzerine cemiyet kulüplerinin kapatıldığı aşağıdaki surette haber veriliyordu: “Rumeli’deki İttihat ve Terakki

Read More »
Meşrutiyet’in İlanı sonrası Prens Sebahattin Bey’in Faaliyetleri

Meşrutiyet’in İlanı sonrası Prens Sebahattin Bey’in Faaliyetleri

nesra Kasım 1, 2014 0

Meşrutiyet’in İlanı sonrası Prens Sebahattin Bey’in Faaliyetleri   Sabahattin Bey’in “Teşebbüs-ü Şahsî, Meşrutiyet, Adem-i Merkeziyet Cemiyeti” memleket dahilinde faaliyet göstermeğe başlamıştı. Bu cemiyetin merkezi Fransa’da Paris civarında “Suresne”de bulunuyordu veyahut öyle demek lâzım geliyordu.Çünkü

Read More »
error: Content is protected !!