Monthly Archives: Ocak 2015 »

Merkeze Gönderilen Raporlarda Pan-Helenizm Cereyanlarından Nasıl Bahsediliyordu?

Merkeze Gönderilen Raporlarda Pan-Helenizm Cereyanlarından Nasıl Bahsediliyordu?

nesra Ocak 31, 2015 0

Merkeze Gönderilen Raporlarda Pan-Helenizm Cereyanlarından Nasıl Bahsediliyordu?   İttihat ve Terakki’nin dertleri yalnız bu taassuptan, çirkin fırka mücadelelerinden, şahsi menfaatlerin çarpışmasından hasıl olan manasız gürültülerden ibaret değildir. İstibdat devrinde yalnız Abdülhamid’e karşı hareket ediyor

Read More »
Mutaassıp Çevrelerin İttihat ve Terakki Mensuplarının Bir Kısmını Dinsizlikle Suçlamaları

Mutaassıp Çevrelerin İttihat ve Terakki Mensuplarının Bir Kısmını Dinsizlikle Suçlamaları

nesra Ocak 30, 2015 0

Mutaassıp Çevrelerin İttihat ve Terakki Mensuplarının Bir Kısmını Dinsizlikle Suçlamaları   İnsan o seneler zarfında olup biten şeyleri hazırladıkça “bu neden böyle olmuş? Öyle olmalıydı!…” diye kendi kendine köpürüyor. Nereye baksanız orada bir mücadele,

Read More »
Gelişmelerden İttihatçı Liderler Rahatsızlıklarını Beyan Ediyordu

Gelişmelerden İttihatçı Liderler Rahatsızlıklarını Beyan Ediyordu

nesra Ocak 29, 2015 0

Gelişmelerden İttihatçı Liderler Rahatsızlıklarını Beyan Ediyordu   Doktor Bahaddin Şakir Bey, hücum etmeğe ve hücuma uğramağa o kadar kapılmıştı ki, Şûrâ-yı Ümmet gazetesi buradan manasıyla bir tecavüz gazetesi şeklini almıştı. Hatta Edirne Heyet-i Merkeziyesi

Read More »
Şûrâ-yı Ümmet Gazetesi’nin Kapatılması ve Ali Kemal’in Ortaya Çıkması

Şûrâ-yı Ümmet Gazetesi’nin Kapatılması ve Ali Kemal’in Ortaya Çıkması

nesra Ocak 28, 2015 0

Şûrâ-yı Ümmet Gazetesi’nin Kapatılması ve Ali Kemal’in Ortaya Çıkması   Bu hadiseler, İttihat ve Terakki’nin, Meşrutiyet’in ilanından sonra memlekette tutunmak için icap eden tedbirleri almayı ihmal etmiş olduğunu göstermeğe kafidir. Vilayetler, Cemiyete karşı bu

Read More »
error: Content is protected !!