Monthly Archives: Haziran 2015 »

Fasl-ı Bahar

Fasl-ı Bahar

nesra Haziran 30, 2015 0

FASL-I BAHAR ESKİLERİN ifadesi ile “Kalem-i Mahsusa” şimdi-lerde ise “Özel Kalem” diye tarif edilen birimin bürokraside ve siyasette kısacası devlet idaresinde önemli bir yeri olduğu bilinir. Burası Bakanlığın yoğun trafiğinin yönlendirildiği bir mekan, adeta

Read More »
Asker Kökenli Reformcu

Asker Kökenli Reformcu

nesra Haziran 29, 2015 0

ASKER KÖKENLİ REFORMCU DİYANET İşleri Başkanlığı her devirde “milletin gözü, kulağı, gönlü” olmaya çalışmış bir kuruluştu. Burası, Hilafetin kaldırılmasıyla birlikte bu ismi alarak Başbakanlığa bağlanmıştır. Böylece hem idari hem de siyasi bir karar organının

Read More »
Diyanet İşleri Başkanlığı

Diyanet İşleri Başkanlığı

nesra Haziran 28, 2015 0

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI OPLUMUN din konusunda aydınlatmak ve ibadetlere ilişkin hizmetleri yürütme görevini üstlenen Şer’iyye ve Evkaf Vekaleti’nin 3 Mart 1924 tarihinde kaldırılmasından sonra, yeni bir kanunla Başbakanlığa bağlı olarak, Diyanet İşleri Başkanlığı kuruldu.

Read More »
Vefa Duygusu

Vefa Duygusu

nesra Haziran 27, 2015 0

VEFA DUYGUSU ASKERLİĞİ bitirmiş, memleketimde baba mesleği olarak Maliyede ilk memuriyete başlamıştım. Devlet memuru havasına bir türlü girememiştim. Aslında bir şeyler yapmak; içimdeki duyguları, düşünceleri satırlara dökmek, kitap yazmak istiyordum. Özetle şiire, hikaye ve

Read More »
Taşra Memuriyetinden Kesitler

Taşra Memuriyetinden Kesitler

nesra Haziran 26, 2015 0

TAŞRA MEMURİYETİNDEN KESİTLER BİR eski tahta masa, üstünde yırtılmaya yüz tutmuş sümen içinde kırmızı ve siyah mürekkeplerin bulunduğu iki gözlü hokka. Burası iki şefi, iki memuru ve iki tahsildarı bulunan, kapısında “Tahsilat ve Tahakkuk

Read More »
İhtilal Serüveninin İlk Adımı

İhtilal Serüveninin İlk Adımı

nesra Haziran 25, 2015 0

İHTİLAL SERÜVENİNİN İLK ADIMI OKUDUĞUM sınıfın penceresi ana yola bakıyordu. Dikkatimiz dağılmasın düşüncesiyle camın bir bölümü boyanmıştı. Ancak boyası kazınmış küçük bir kesimden dışarıyı seyredebiliyorduk. Otobüsleri, at arabalarını, traktörleri ve eli boş insanları buradan

Read More »
Yaşananı Yazma Denemesi

Yaşananı Yazma Denemesi

nesra Haziran 24, 2015 0

YAŞANANI YAZMA DENEMESİ ESKİ bir dostum mesai saati içinde bakanlığa ziyaretime gelmişti; hareketli ve yoğun bir gündü. O gün yapılacak olan toplantı, bakana gelen ziyaretçiler ve bitip tükenmeyen heyetler nefes aldırmıyordu. Bir kaç dakika

Read More »
error: Content is protected !!