Gürüz yine pürüz

Gürüz yine pürüz MHP’nin koalisyon içindeki rakamsal çokluğuyla, etkinliği arasında paralellik kurmak için...