Aren–Boran Kliğinin İhanetlerini İyi Anlamak Gerekir

TİP Ankara İl Kongresi ve Genel Merkez Baskınıyla İlgili MDD’cilerin ve SD’cilerin Yayın Organlarında Çıkan İki Ayrı Yazı:

Devrimci TİP Komitesi ve ASD (MDD): “Aren–Boran Kliğinin İhanetlerini İyi Anlamak Gerekir”

TİP’in başına çöreklenmiş olan bu oportünist merkez kliğinin Türkiye’deki proleter devrimci harekete ihanetini somut örneklerle ortaya koymadan önce, defalarca belirtilmesine rağmen, oportünizmin genel niteliği üzerinde burada kısaca durmanın yararı olacaktır”

Oportünizm, hangi şekil altında ve proleter devrimci hareketin hangi evresinde ortaya çıkarsa çıksın, temelde proletaryanın devrimci ideolojisini ve bununla ilişkin olarak devrimci pratiğini saptırmayı amaçlar. Oportünizmin çeşitli görünümleri vardır. Oportünizmin bu sayısız görünümleri, gelişen proleter devrimci harekete göre değişebilir. Oportünizmin, proleter devrimci hareketi saptırıcı, yozlaştırıcı çabası hangi kılık altında ortaya çıkarsa çıksın, iki ana pozisyonda kendisini gösterir; ya işçi sınıfı ideolojisini çok açık olarak toplumlardaki diğer bir sınıf veya zümrenin çıkarını korumak için kullanmaya çalışır ki bu, oportünizmin birinci ana pozisyonudur. Yada, oportünizm işçi sınıfının devrimci ideolojisini benimsemiş görünür; parlak, cazibeli ve keskin sözlerle ortaya çıkar; bilimsel sosyalizmin bayrağının sadece kendi elinde dimdik yükseldiğini iddia eder. Öte yandan Marksizm’i eylemde tali duruma iter; kısacası, proletaryanın devrimci ideolojisini eylem kılavuzu olarak değil, bir zihin idman aracı gibi görür ve kabul eder. Ki bu da, oportünizmin ikinci ana pozisyonudur.

Her iki durumda da, oportünizm hangi pozisyonda ortaya çıkarsa çıksın, şu veya bu şekilde hakim sınıflara hizmet eder.

TİP merkez kliğinin oportünizmi, bilindiği gibi, ipliği çoktan pazara çıkartılmış olan eski oportünizmdir. Proleter devrimciler, bilimsel sosyalizmin ilkelerini açıkça reddeden bu oportünizmin niteliğini defalarca ortaya koymuşlardır. Aybar–Aren–Boran kliğinin “Sosyalist devrim” şiarı altında emperyalizmin ve işbirlikçilerinin hesabına nasıl çalıştıkları sergilenmiştir”

Yorumlar kapatıldı.

%d blogcu bunu beğendi: