Ayin-i Cem

Ayin-i Cem

Bektaşî ve Alevîliğin en önemli hatta en bâriz erkânlarından birisi Cem Törenleridir. Cem Törenleri, Bektaşîlik erkânının temel direğidir. Bektaşîliği diğer tarîkatlardan ayıran en önemli unsurların başında Cem Âyinleri gelir.
Çalışmamızın İkinci Bölümü’nde, cem törenlerini detaylı bir şekilde inceleyeceğimiz için burada üzerinde fazla durmak istemiyoruz.

Yorum Yap »

You must be logged in to post a comment.

error: Content is protected !!