Çankaya ilçesinde proleter devrimciler ideolojik zafer kazandılar!

MDD’cilerin çıkartmış oldukları Devrimci TİP Haberleri’nin 27 Kasım 1969 tarihli 4. sayısında dönemin önde gelen MDD’cilerinden Cengiz Çandar olaylı Çankaya İlçe Kongresiyle ilgili şunları yazıyordu:

Çankaya ilçesinde proleter devrimciler ideolojik zafer kazandılar!

Sahte Aren muhalefetinin en güçlü olduğu ilçelerden biri olan ve bu muhalefetin önderleri Sadun Aren ve Behice Boran’ın üye bulunmalarının yanı sıra Ankara’da devrimci hareketin yükünü omuzlayan T.D.G.F üyelerinin büyük çoğunluğunu içinde barındıran TİP Çankaya İlçe Kongresi 23 Kasım günü yapıldı.

Kongre başkanlığına az bir farkla Aren’ci adayın seçilmesinden sonra birbiri ardına konuşan proleter devrimcileri kongreye devrimci hava getirdiler. Kongre boyunca oportünizme karşı yoğun bir ideolojik mücadele yürütüldü.

Kongre başkanı kongrenin başından beri verilen, partiden ihraç edilen ve alınmayan devrimcilere konuşma hakkı tanınmasını isteyen önergeleri oylamaya sunmuyordu. Ancak, proleter devrimcilerin kongreye hakim olmaları ve ideolojik ağırlık kazanmaları üzerine Başkan önergeleri oya sundu. Bunun üzerine TDGF Genel Başkanı, partinin ihraç edilmiş üyelerinden Atilla Sarp’ın ve TİP Turgutlu üyesi Ömer Özerturgut’un konuşma yapmaları kongre kararıyla kabul edildi.

Her iki konuşmacı sahte Aren muhalefetinin milli cephe bozgunculuğu yaparak emperyalizme karşı devrimci saflarda bölücülük yarattıklarını, Aren’in ve Boran’ın parti kadrolarına yılgınlığı ve pasifizmi aşılamaya çalıştıklarını anlattılar.

Yürütülen ideolojik mücadele sonucunda sahte Aren muhalefeti çökmek üzereydi. Arenciler en güvendikleri kalelerinin çöktüğünü görünce bir tartışmayı bahane ederek ve hükümet komiseriyle anlaşarak kongreyi dağıtmak istediler. Proleter devrimcileri başkanlık divanına güvensizlik önergesi verdikleri sırada Arenciler kongreyi terk ettiler. Proleter devrimcileri kongreye devam ettiler ve kongreyi tamamladılar. Verilen ideolojik mücadelenin ürünleri görülmekteydi. Arencilerin kongreyi terk etmelerine rağmen kongre başlangıcında sahte Aren muhalefeti saflarında bulunan bir kısım üyeler salonu terk etmeyerek proleter devrimcilerle saf tuttular.

Çankaya ilçe kongresi oy hesabına, parmak hesabına dayanan tahminlerin iflas ettiğini, asıl önemli olanın ideolojik mücadele ve bilimsel sosyalizmin ilkelerinin kabulü olduğunu ortaya koydu. Çankaya ilçe kongresi sahte Aren muhalefetinin yüzünü bir kere daha, açığa çıkardı ve onları en güçlü oldukları ilçede güçsüz bıraktı.”

Hükümet Komiseri tarafından iptal edilen olaylı Çankaya ilçe kongresi üzerine SD’cilerin yayın organı EMEK dergisinin 14 Aralık 1969 tarihli 17. sayısında “Parti yıkıcılarına fırsat verilmeyecek” başlıklı bir yazıda MDD’ciler “likitatör” olarak suçlanarak haklarında şöyle deniliyordu:

Çankaya ilçe Kongresi, Milli Demokratik Devrimcilerin provokasyonlar neticesinde, hükümet komiseri tarafından toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununun 9.cu maddesine dayanılarak dağıtılmıştır. O günden buyana özellikle Ankara İl örgütü içerisinde Milli Demokratik Devrimcilerin partiyi tahrip hareketleri sürüp gelmiştir. Bütün kongrelerde özellikle İstanbul’da hezimete uğrayan küçük burjuva kuyrukçuları yenilginin verdiği hırçınlıklarına devam etmektedirler. Asgari sorumluluk anlayışından bile uzak olan bu Parti yıkıcılarına bütün sosyalist unsurlar dikkatle bakmakta ve sosyalist potansiyeli çarçur eden likidatörlere karşı uyanık davranmaktadırlar. Türkiye İşçi Partisi’nin itibarını ve devrimci etkinliğini kazanmasını amaçlayan genel merkez ve özellikle de Genel Başkan MDD’cilerin yıkıcılıklarına karşı kesin tavır takınmıştır

Artık açıkça ortaya çıkmıştır ki, kendilerine MDD’ci yada Proleter Devrimci yada Proleter Sosyalist diyen bir kısım kimseler boy hedefi olarak TİP’i seçmişlerdir. Dokuz yıllık anti–emperyalist, anti–kapitalist ve demokratik mücadelenin bayraktarlığını yapan ve devrimci potansiyelin en geniş kesimini içinde taşıyan TİP’e her zamankinden daha fazla sahip çıkmak zorundayız. TİP’i gözünün bebeği gibi korumak, onun varlığına kasteden ve gerçekten sosyalist bir örgüt olma mücadelesini engellemeye çalışan yıkıcı faaliyetlere karşı savaşmak her sosyalistin en acil görevidir. Sosyalizmin adını bile yasaklamak isteyen ve TİP’i içinde bulunduğu dağınıklıktan yararlanarak öldürmeyi amaçlayan likidatörlere karşı uzlaşmaz bir tavır takınmak şart olmuştur. Sosyalist mücadelenin tekerlerine taş koyan “ayrık otları” mutlaka etkisiz hale sokulmalıdır. Parti yıkıcılarının parti içinde yeri olamaz.”

Hükümet komiseri tarafından iptal edildiği için TİP Çankaya ilçe kongresi 4 Ocak 1970 günü tekrarlanmıştı.

Kongrede divan başkanlığını MDD grubunun adayı Gani Gürbüzer kazanmıştı. Aren–Boran ekibi iddialı oldukları divan seçimini MDD’ciler karşısında kaybetmişti. Kongrede MDD’ciler adına Doğu Perinçek, Erdoğan Güçbilmez, Seyhan Erdoğdu ve Gün Zileli konuşurken, SD’ciler adına ise Adil Özkol, Münir Cerit, Yalçın Yusufoğlu konuşmuşlardı. MDD’ci Gün Zileli’nin TİP genel sekreteri Boran’ı oportünistlikle suçlaması üzerine salon yine ilk kongrede olduğu gibi gerginleşmişti. Behice Boran zorluklarla divandan söz isteyerek kendisine kürsüden yapılan oportünist ithamlarına cevap vermişti. Boran konuşmasında parti genel sekreterine ve yöneticilerine oportünist demenin disipline aykırı olduğunu bu gibi konuşmaların kovuşturmayı gerektiğini sert bir dille söylemiş, ayrıca MDD tezinin kongrelerde tartışılmasının da disipline sığmadığını bunun ancak büyük kongrede önerge verilip kabul ettirilmek suretiyle görüşülebileceğini ileri sürmüştü. (1)

Yapılan seçimler sonucu EMEK grubunun 85 oyuna karşılık 98 oy alan MDD’ciler seçimi kazanmışlardı.(1) ANT, 13 Ocak 1970, sayı 159, sayfa 5.

Yorumlar kapatıldı.