Hacı Bektaş-ı Veli »

Özetle Cem

Özetle Cem

Nesra Temmuz 30, 2016 Özetle Cem için yorumlar kapalı

Özetle Cem Yurdumuzda yaşayan vatandaşlarımızın azımsanamayacak bir kısmının Alevî ve Bektaşî olduğu bilinen bir gerçektir. Son zamanlarda; Alevîlik, Bektaşîlik konusunun bazı ideolojik kaygılarla aslından saptırıldığı ve bu hususla ilgili yayınların yapıldığı görülmektedir. Tarihî dayanaktan

Devam.. »
Sonuç Olarak: Alevîlik ve Bektaşîlik

Sonuç Olarak: Alevîlik ve Bektaşîlik

Nesra Temmuz 29, 2016 Sonuç Olarak: Alevîlik ve Bektaşîlik için yorumlar kapalı

Sonuç Olarak: Alevîlik ve Bektaşîlik Alevîlik ve Bektaşîlik bir birinden tam olarak ayrılamayan iki olgudur. Bektaşîlik, XIII. yüzyılda Hacı Bektaş-ı Veli tarafından Anadolu’da kurulan bir tarîkat olarak değerlendirilirken Alevîlik; soya bağlı, milli-yerel bir görünüm

Devam.. »
Cem Âyini nasıl yapılır?

Cem Âyini nasıl yapılır?

Nesra Temmuz 28, 2016 Cem Âyini nasıl yapılır? için yorumlar kapalı

Cem Âyini nasıl yapılır? Bütün bu farklılıklara rağmen cem törenlerinin iskeleti genelde aynıdır. Bu durum cem çeşitleri için de geçerlidir. Ufak uygulamalarla birbirlerinden ayrılırlar. Burada bir fikir vermesi bakımından Ankara-Mamak’ta Dede Mehmet İnanç tarafından

Devam.. »
Cem çeşitleri

Cem çeşitleri

Nesra Temmuz 27, 2016 Cem çeşitleri için yorumlar kapalı

Cem çeşitleri Uygulamada bir birlerine çok benzeyen cem törenleri yapılış yeri ve zamanına göre değişik adlar alırlar. Bunlar: 1) İkrar verme cemi, 2) Görgü, baş okutma cemi, 3) Abdal Musa Kurbanı, 4) Koldan kopan

Devam.. »
Semah, saz ve sâzendâr

Semah, saz ve sâzendâr

Nesra Temmuz 26, 2016 Semah, saz ve sâzendâr için yorumlar kapalı

Semah, saz ve sâzendâr Cem törenlerinin önemli ritüellerinden birisi olan semah, vecde gelen müridin bir coşkusudur. Vecd haline geçebilmek için bâzan bir başlangıç bâzan da vecd halinin tabii bir bir sonucudur. Bazılarının zannettiği gibi

Devam.. »
Cârub-i lâ ve ferraş’ın görevi

Cârub-i lâ ve ferraş’ın görevi

Nesra Temmuz 24, 2016 Cârub-i lâ ve ferraş’ın görevi için yorumlar kapalı

Cârub-i lâ ve ferraş’ın görevi Cem törenlerinde on iki hizmetten birisi olan ve her hizmetten sonra meydanı temsili olarak süpürgeyle temiz-leyen Ferraş, tasavvufî bir simgedir. Kalplerin temizlenmesini simgelemektedir. Bektaşîlerin zikri olan “ La İlahe

Devam.. »
Eski Türk Âyinleri ve Cem Törenleri

Eski Türk Âyinleri ve Cem Törenleri

Nesra Temmuz 23, 2016 Eski Türk Âyinleri ve Cem Törenleri için yorumlar kapalı

Eski Türk Âyinleri ve Cem Törenleri Cem törenleri, şeklini büyük ölçüde eski Türk gelenek ve göreneklerinden almıştır. “Cemlerde görülen hizmetlerle ilgili ünvanlara Orta Asya Şamanlığında ve eski Türk kültüründe rastlamaktayız. Özbek Sarayları’nda kımız içme

Devam.. »
On iki Hizmet

On iki Hizmet

Nesra Temmuz 22, 2016 On iki Hizmet için yorumlar kapalı

On iki Hizmet Cem törenlerinde On iki İmam’a izafeten olsa gerek, on iki kutsal görev ve bu görevleri yapmakla görevli on iki kişi, cem törenlerinin olmazsa olmaz unsurları arasındadır. Cem törenlerindeki on iki görev

Devam.. »
Kırklar Meclisi

Kırklar Meclisi

Nesra Temmuz 21, 2016 Kırklar Meclisi için yorumlar kapalı

Kırklar Meclisi Cem törenleri, kendisine bir nevi prototip olarak Kırklar Meclisi’ni almaktadır. “Tasavvufî gelenekte kırk sayısının bir özelliği vardır. Bu da, Hz. Musa (a)’nın Tur Dağı’nda, Allah ile olan kırk günlük münacatıyla temelini bulur.

Devam.. »
Âyin-i cem

Âyin-i cem

Nesra Temmuz 20, 2016 Âyin-i cem için yorumlar kapalı

Âyin-i cem Cem törenleri, Bektaşîliğin en önemli ritüellerinden birisidir. Cem törenlerinin gizliliği, bir takım spekülasyonlara neden olmuştur. Kendileri dışındakilere kapalı olmaları sebebiyle, cemle ilgili bir çok gerçeğe aykırı beyan üretilmiş, hakikatle ilgisi olmayan senaryolar

Devam.. »