Bektaşilik Erkanı »

Cem Âyini nasıl yapılır?

Cem Âyini nasıl yapılır?

Nesra Temmuz 28, 2016 Cem Âyini nasıl yapılır? için yorumlar kapalı

Cem Âyini nasıl yapılır? Bütün bu farklılıklara rağmen cem törenlerinin iskeleti genelde aynıdır. Bu durum cem çeşitleri için de geçerlidir. Ufak uygulamalarla birbirlerinden ayrılırlar. Burada bir fikir vermesi bakımından Ankara-Mamak’ta Dede Mehmet İnanç tarafından

Devam.. »
Mevlevîlik

Mevlevîlik

Nesra Haziran 30, 2016 Mevlevîlik için yorumlar kapalı

Mevlevîlik Mevlevîlik, Mevlana Celaleddin Rumî tarafından kurulmuş bir Türk tarîkatıdır. Mevlevîliğin kurucusu olan Mevlana Celaleddin-i Rumî, Belh’te, Türkistan’ın Horasan eyaletinde 603 h. /m. 1207’de doğdu. 615 h. /m. 1219’da, Celaleddin on iki yaşında iken

Devam.. »
Âhilik

Âhilik

Nesra Haziran 29, 2016 Âhilik için yorumlar kapalı

Âhilik Asıl adı Şeyh Nâsırûd-din Mahmud el-Hoyî olan Âhi Evren tarafından kurulan Âhilik Teşkilatı, kaynağını fütüvvet kurumundan alır. Fütüvvet, kelime olarak, “soy genişliği, mertlik, gençlik, yiğitlik, delikanlılık” mânasına gelir. Aslı Arapçadır ve “feta” kelimesinden

Devam.. »
Yesevîlik

Yesevîlik

Nesra Haziran 28, 2016 Yesevîlik için yorumlar kapalı

Yesevîlik Yesevîlik, Ahmed-i Yesevî (562 h. /m. 1167) tarafından kurulmuş bir Türk tarîkatıdır. Ahmed-i Yesevî, Batı Türkistan’da Sayram kasabasında doğmuştur. Doğum tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Ancak kendisinin Hacegan Hanedanı’ndan Yusuf Hemedanî’ye intisabı ve hali-felerinden

Devam.. »
Hurûfîlik

Hurûfîlik

Nesra Haziran 27, 2016 Hurûfîlik için yorumlar kapalı

Hurûfîlik İranda Fazlullah tarafından kurulan Hurûfîlik ilk başlangıçta müstakil bir tarîkat gibi görünürken, zamanla ayrı bir din haline dönüştü. Fazlullah, Arapça’ya karşı Farsça’yı savunarak görüşlerini otuz iki harfli Fars Alfabesi üzerine kurdu. İlk başlangıçta

Devam.. »
Bâtinîlik

Bâtinîlik

Nesra Haziran 26, 2016 Bâtinîlik için yorumlar kapalı

Bâtinîlik Kur’an âyetleri ve hadislerin ancak te’vil ile anlaşılabileceği iddiasıyla ortaya çıkan Bâtinîlik de Bektaşîliğe etki eden cereyanlar arasındadır. Esasen Bâtinîlik; Şiiliğin, bâtinî yorumu benimseyen ve aslından uzaklaşmış yeni bir hüviyete bürünmüş bazı kollarının

Devam.. »
Şiilik

Şiilik

Nesra Haziran 25, 2016 Şiilik için yorumlar kapalı

Şiilik Bektaşîliğe etki eden faktörlerin başında Şiilik gelir. Bektaşîlik bünyesinde önemli bir yer tutan Ehl-i Beyt sevgisi ve Oniki İmam inancı konusunda hiç şüphesiz ki Şiilik’ten etkilenmiştir. İlk Şii fikirler hicri ikinci asra doğru

Devam.. »
Ayin-i Cem

Ayin-i Cem

Nesra Haziran 24, 2016 Ayin-i Cem için yorumlar kapalı

Ayin-i Cem Bektaşî ve Alevîliğin en önemli hatta en bâriz erkânlarından birisi Cem Törenleridir. Cem Törenleri, Bektaşîlik erkânının temel direğidir. Bektaşîliği diğer tarîkatlardan ayıran en önemli unsurların başında Cem Âyinleri gelir. Çalışmamızın İkinci Bölümü’nde,

Devam.. »
Aşura

Aşura

Nesra Haziran 22, 2016 Aşura için yorumlar kapalı

Aşura Muharremin onuncu gününe “aşura” denilir. Türkiye’de aşura veya aşure denilince; akla bakla, nohut, kuru fasülye, buğday, kuru incir, kestane, fındık, fıstık, kuru üzüm gibi meyve ve sebzeler kaynatılarak yapılan bir tür tatlı gelir.

Devam.. »
Muharrem Mâtemi ve Susuz Orucu

Muharrem Mâtemi ve Susuz Orucu

Nesra Haziran 21, 2016 Muharrem Mâtemi ve Susuz Orucu için yorumlar kapalı

Muharrem Mâtemi ve Susuz Orucu Bektaşîler Ehl-i Beyt’e olan saygılarını uygulamalı olarak hayatlarına yansıtırlar. Hz. Hüseyin'(r.)in Kerbela’da susuz kalışını her sene muharrem ayında tuttukları suzuz-luk orucuyla yâd ederler. Şehadetinden dolayı matem tutarlar. “Türkiye’de ve

Devam.. »