Bektaşilik Erkanı »

Özetle Cem

Özetle Cem

nesra Temmuz 30, 2016 0

Özetle Cem Yurdumuzda yaşayan vatandaşlarımızın azımsanamayacak bir kısmının Alevî ve Bektaşî olduğu bilinen bir gerçektir. Son zamanlarda; Alevîlik, Bektaşîlik konusunun bazı ideolojik kaygılarla aslından saptırıldığı ve bu hususla ilgili yayınların yapıldığı görülmektedir. Tarihî dayanaktan

Devam.. »
Sonuç Olarak: Alevîlik ve Bektaşîlik

Sonuç Olarak: Alevîlik ve Bektaşîlik

nesra Temmuz 29, 2016 0

Sonuç Olarak: Alevîlik ve Bektaşîlik Alevîlik ve Bektaşîlik bir birinden tam olarak ayrılamayan iki olgudur. Bektaşîlik, XIII. yüzyılda Hacı Bektaş-ı Veli tarafından Anadolu’da kurulan bir tarîkat olarak değerlendirilirken Alevîlik; soya bağlı, milli-yerel bir görünüm

Devam.. »
Cem Âyini nasıl yapılır?

Cem Âyini nasıl yapılır?

nesra Temmuz 28, 2016 0

Cem Âyini nasıl yapılır? Bütün bu farklılıklara rağmen cem törenlerinin iskeleti genelde aynıdır. Bu durum cem çeşitleri için de geçerlidir. Ufak uygulamalarla birbirlerinden ayrılırlar. Burada bir fikir vermesi bakımından Ankara-Mamak’ta Dede Mehmet İnanç tarafından

Devam.. »
Cem Çeşitleri

Cem Çeşitleri

nesra Temmuz 27, 2016 0

Cem çeşitleri Uygulamada bir birlerine çok benzeyen cem törenleri yapılış yeri ve zamanına göre değişik adlar alırlar. Bunlar: 1) İkrar verme cemi, 2) Görgü, baş okutma cemi, 3) Abdal Musa Kurbanı, 4) Koldan kopan

Devam.. »
Semah, saz ve sâzendâr

Semah, saz ve sâzendâr

nesra Temmuz 26, 2016 0

Semah, saz ve sâzendâr Cem törenlerinin önemli ritüellerinden birisi olan semah, vecde gelen müridin bir coşkusudur. Vecd haline geçebilmek için bâzan bir başlangıç bâzan da vecd halinin tabii bir bir sonucudur. Bazılarının zannettiği gibi

Devam.. »
Sakka ve İçki Meselesi

Sakka ve İçki Meselesi

nesra Temmuz 25, 2016 0

Sakka ve içki meselesi Sakka, cem törenlerinde su dağıtır. Su dağıtırken, “Ya Hüseyin” diyerek Hz. Hüseyin’in Kerbela’da susuz bırakılarak şehit edilmesini cemaata hatırlatır. Sonra o sudan bir miktarını cemaatın üzerine serper. Böylelikle cemaata Hz.

Devam.. »
Cârub-i lâ ve Ferraş’ın Görevi

Cârub-i lâ ve Ferraş’ın Görevi

nesra Temmuz 24, 2016 0

Cârub-i lâ ve ferraş’ın görevi Cem törenlerinde on iki hizmetten birisi olan ve her hizmetten sonra meydanı temsili olarak süpürgeyle temiz-leyen Ferraş, tasavvufî bir simgedir. Kalplerin temizlenmesini simgelemektedir. Bektaşîlerin zikri olan “ La İlahe

Devam.. »
Eski Türk Âyinleri ve Cem Törenleri

Eski Türk Âyinleri ve Cem Törenleri

nesra Temmuz 23, 2016 0

Eski Türk Âyinleri ve Cem Törenleri Cem törenleri, şeklini büyük ölçüde eski Türk gelenek ve göreneklerinden almıştır. “Cemlerde görülen hizmetlerle ilgili ünvanlara Orta Asya Şamanlığında ve eski Türk kültüründe rastlamaktayız. Özbek Sarayları’nda kımız içme

Devam.. »
On iki Hizmet

On iki Hizmet

nesra Temmuz 22, 2016 0

On iki Hizmet Cem törenlerinde On iki İmam’a izafeten olsa gerek, on iki kutsal görev ve bu görevleri yapmakla görevli on iki kişi, cem törenlerinin olmazsa olmaz unsurları arasındadır. Cem törenlerindeki on iki görev

Devam.. »
Kırklar Meclisi

Kırklar Meclisi

nesra Temmuz 21, 2016 0

Kırklar Meclisi Cem törenleri, kendisine bir nevi prototip olarak Kırklar Meclisi’ni almaktadır. “Tasavvufî gelenekte kırk sayısının bir özelliği vardır. Bu da, Hz. Musa (a)’nın Tur Dağı’nda, Allah ile olan kırk günlük münacatıyla temelini bulur.

Devam.. »
error: Content is protected !!