İttihat Ve Terakki »

31 Mart Vak’ası’ndan Sonra İttihad-ı Muhammedî Cemiyeti’nin Karşı Propoganda Çabası

31 Mart Vak’ası’ndan Sonra İttihad-ı Muhammedî Cemiyeti’nin Karşı Propoganda Çabası

nesra Şubat 12, 2015 0

31 Mart Vak’ası’ndan Sonra İttihad-ı Muhammedî Cemiyeti’nin Karşı Propoganda Çabası   Abdülhamid’in, Kamil Paşa’nın Arap İzzet’in ve İngilizlerin istedikleri olamadı. İstanbul’a giren Hareket Ordusu, beş saat devam eden şiddetli bir müsademeyi müteakip İstanbul’u eline

Devam.. »
Boğazlar Meselesi

Boğazlar Meselesi

nesra Şubat 12, 2015 0

Boğazlar Meselesi   İttihat ve Terakki yalnız Trablusgarp Harbi’ni düşünmüyorlardı. Boğazlar Meselesi ve Rusların Boğazlar hakkında takip ettikleri emeller de başlı başına ayrı bir dert teşkil ediyordu. Daha Trablus’ta çarpışmalar başlamadan evvel Ruslar, asırlardan

Devam.. »
Trablusgarp Savaşı

Trablusgarp Savaşı

nesra Şubat 11, 2015 0

Trablusgarp Savaşı   1911 Sonbaharında, İtalyan emelleri büsbütün meydana çıkınca İstanbul Hükümeti İtalyanlarla anlaşmak ister gibi hareket ederek vakit kazanacağını ve Trablusgarb’ın müdafaasını hazırlamağa çalışacağı yerde gazetelerde Türk ricalinin meydan okuyucu sözler söyleyecekleri ve

Devam.. »
Türk, Alman ve Avusturya İttifakı’nın Oluşumunun Temeli Daha 1911’lerde Atılmıştı

Türk, Alman ve Avusturya İttifakı’nın Oluşumunun Temeli Daha 1911’lerde Atılmıştı

nesra Şubat 10, 2015 0

Türk, Alman ve Avusturya İttifakı’nın Oluşumunun Temeli Daha 1911’lerde Atılmıştı   1911 senesi başlangıcında Avrupa’nın Meşrutiyet Türkiyesi’ne karşı vaziyeti şu idi; İngilizler, Fransızlar, Ruslar, Türkiye’den uzak kalmışlar, buna mukabil Almanya nüfuz kazanmıştı. İran hakkında

Devam.. »
Almanya’nın Osmanlı Bahriyesi’ni Güçlendirme Çabaları ve Bağdat Demiryolları Hattının Son Hali

Almanya’nın Osmanlı Bahriyesi’ni Güçlendirme Çabaları ve Bağdat Demiryolları Hattının Son Hali

nesra Şubat 9, 2015 0

Almanya’nın Osmanlı Bahriyesi’ni Güçlendirme Çabaları ve Bağdat Demiryolları Hattının Son Hali   İş böyle ufak tefek siparişlere münhasır kalmamıştı. Yeni Türk-Alman dostluğu Almanların “Weissemburg” ve “Kurfürst Friedrich Wilhelm” namındaki eski Alman harp gemileri de

Devam.. »
Cavid Bey Avrupa’da Borç Para Peşinde

Cavid Bey Avrupa’da Borç Para Peşinde

nesra Şubat 8, 2015 0

Cavid Bey Avrupa’da Borç Para Peşinde   Yeni Meşrutiyet Hükümeti’nin çok paraya ihtiyacı vardı. Maliye Nazırı Cavit Bey, bu parayı zengin olan garp devletlerinden tedarik eyleyebileceğini ümit ediyordu. Londra piyasası bermutat muvafakat cevabını vermiyordu.

Devam.. »
Büyük Devletlerin Bağdat Demiryolları Hattı Üzerinde Oynadıkları Oyunlar

Büyük Devletlerin Bağdat Demiryolları Hattı Üzerinde Oynadıkları Oyunlar

nesra Şubat 7, 2015 0

Büyük Devletlerin Bağdat Demiryolları Hattı Üzerinde Oynadıkları Oyunlar   İngiltere, Bağdat hattının inşasını menetmek için her türlü çareye başvurmaktan geri durmuyordu. Mesela Osmanlı Devleti müthiş bir malı müzayaka etmekte olduğundan, Mayıs 1909’da büyük devletlere

Devam.. »
II.Meşrutiyet’in İlanı’nın Birinci Yılının Dış Politika Açısından Bilançosu ve Alman Dostluğu’nun Pekiştirilmesi

II.Meşrutiyet’in İlanı’nın Birinci Yılının Dış Politika Açısından Bilançosu ve Alman Dostluğu’nun Pekiştirilmesi

nesra Şubat 6, 2015 0

II.Meşrutiyet’in İlanı’nın Birinci Yılının Dış Politika Açısından Bilançosu ve Alman Dostluğu’nun Pekiştirilmesi   Meşrutiyet’in ilk birinci senesinin bilançosu çıkarıldığı takdirde, Bosna-Hersek’in ilhakı, Bulgaristan’ın istiklali ve Girit’in Yunanistan’a verilmesi gibi İttihat ve Terakki’yi çok küçük

Devam.. »
31 Mart Vak’ası’ndan Sonra İngilizlerin Politika Değişikliği

31 Mart Vak’ası’ndan Sonra İngilizlerin Politika Değişikliği

nesra Şubat 5, 2015 0

31 Mart Vak’ası’ndan Sonra İngilizlerin Politika Değişikliği   Türk-İngiliz dostluğuna gelince bu da Kâmil Paşa’nın sukutiyle soğuyu vermişti. Esasen İngiliz diplomatlarının ve bilhassa İstanbul’daki İngiliz Sefiri’nin Kamil Paşa ile olan dostluklarını lüzumundan fazla meydana

Devam.. »
Rusya’ nın Osmanlı Devleti Üzerindeki Emelleri ve Balkan İttifakı Projesi

Rusya’ nın Osmanlı Devleti Üzerindeki Emelleri ve Balkan İttifakı Projesi

nesra Şubat 4, 2015 0

Rusya’ nın Osmanlı Devleti Üzerindeki Emelleri ve Balkan İttifakı Projesi   Abdülhamid’in sukutundan sonra geçen aylar zarfında İstanbul’da esaslı siyasi tahavvüller olmuştu. Hüseyin Avni Paşa’nın Sadaret’e geçmesi üzerine İngiliz politikası taraftarlığı bırakılarak Alman politikasına

Devam.. »
error: Content is protected !!