İşte Ankara İl Kongresine Bu Ortamda Gidilmiştir.

İşte Ankara İl Kongresine Bu Ortamda Gidilmiştir.

Merkez hainler kliği, kongre öncesi ihraç edilen devrimci delegelerin kongreye girmelerini engellemek için, kongrede ideolojik mücadeleyi önleyebilmek için, kongrenin yapılacağı Konak Pavyonun kapısına zincirli, sopalı başka illerden de getirilmiş fedailerini yenleştirmişti. Oportünizmi ideolojik mücadele ile il delegelerine teşhir edip, alaşağı etmek amacı ile kongre binasına giden devrimci delegeler oportünizmin zincirli, muştalı, sopalı adamlarıyla karşılaşmışlardır. Kapıda gerçekler anlatılmaya çalışılmış, oportünistler dinlememişlerdir. Oportünistlerin bu tutumuna karşı, devrimciler kongreye devrimci şiddeti kullanarak, girebilecek güçte iken, bir provokasyona meydan vermemek için, topluca Genel Merkeze, gerçek il kongresini yapmaya gitmişlerdir.

Genel Merkez’e girerken Devrimci TİP Komitesi üyesi bir arkadaşımızın göğsüne silah dayayan bir oportünistin elinden silah alınmış, gene silah kullanan diğer iki oportünist de silahlardan tecrit edilmiştir. Polis çağırmak için telefona giden bir oportüniste de engel olunmuştur. Bu olaylar sırasında hainlerin iddiasının aksine, tahrikçi birkaç ajan provokatörün dışında hiç kimseye dayak atılmamış ve tahribat yapılmamıştır. TİP genel merkezinden daktilo, teksin makinesi vs. gibi bazı şeylerin alındığı, yağma edildiği yolundaki merkez hainler güruhunun çıkardığı söylentiler, proleter devrimcilerini Bab–ı ali basını aracılığı ile karalamayı hedef almış söylentilerdir, Gerçekte ise, proleter devrimcileri için bu “karalama”nın hiçbir anlamı yoktur. İddia edilen bazı şeylerin alınmış olması durumunda bile, 13 Eylül pazar günkü eylem doğru ve tutarlı bir eylemdir. Ancak sınıf mücadelesinden habersiz küçük–burjuva pasifistleri bu eylemi yağma olarak nitelendirebilir.

Biz merkez hainler kliğinin elinden TİP’in eşyalarını zamanı geldiğinde birer birer alacağız! Çünkü o eşyalar, İzmitli işçi Ahmet arkadaşın, Karadeniz’deki köylü emekçi Mehmet arkadaşın dar imkânlarına rağmen verdikleri paralar. teberrular ve aidatlarla alınmıştır. Ve e aidatlar bir avuç hainin emperyalizme hizmet etmesi için verilmemiştir. Bu nedenle, emekçilerin, devrimcilerin dar imkanları ile toplanan paralarla alınmış olan bu eşyalar, elbette ki, emekçilerin davasına ihanet eden bu hainlerin elinde bırakılmayacaktır. İşçi ve köylü emekçilerin devrimci mücadelesinde kullanılması için proleter devrimcilerine geçirilecektir. Kısacası, emekçilerden sosyalizm adına toplanan paralarla alınmış bu eşyalar, gerçek amacına uygun olarak, yani sosyalizm uğruna kullanılmalıdır. Ve kullanılacaktır! Anadolu’daki bütün parti teşkilatlarındaki TİP’li devrimci arkadaşlar bu eşyaları bu hainlere bırakmamalıdırlar!

Yorumlar kapatıldı.

%d blogcu bunu beğendi: