Ahmet Yaşar Ocak »

Baba İlyas’la Görüşmesi

Baba İlyas’la Görüşmesi

nesra Haziran 11, 2016 0

Baba İlyas’la görüşmesi Âşıkpaşazâde, tarihinde Hacı Bektaş-ı Veli’nin Baba İlyas’la arasında bir şeyhlik- halifelik ilişkisinden bahseder. Menâkibü’l Ârifîn’de de Eflaki Dede, O’nun has bir Babaî halifesi olduğuna işaret eder. Elvan Çelebi Menâkib-ül Kudsiyye’sinde de

Read More »
error: Content is protected !!