Alevîlik »

Sonuç Olarak: Alevîlik ve Bektaşîlik

Sonuç Olarak: Alevîlik ve Bektaşîlik

nesra Temmuz 29, 2016 0

Sonuç Olarak: Alevîlik ve Bektaşîlik Alevîlik ve Bektaşîlik bir birinden tam olarak ayrılamayan iki olgudur. Bektaşîlik, XIII. yüzyılda Hacı Bektaş-ı Veli tarafından Anadolu’da kurulan bir tarîkat olarak değerlendirilirken Alevîlik; soya bağlı, milli-yerel bir görünüm

Read More »
Sünnîlik – Şiilik

Sünnîlik – Şiilik

nesra Haziran 7, 2016 0

SÜNNÎLİK-ŞİİLİK Sünnîlik, Şiilik, Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat, Alevîlik gibi tabirler günümüzde ve tarihte müslümanları anlatmak için kullanılan sıfatların başında gelmektedir. Söz konusu sıfatların İslamiyet’in aslında olmadığı, sonradan çıkan bazı akımları anlatmak için, kullanıldığı bilinen bir

Read More »
Alevîlik ve Bektaşîlik

Alevîlik ve Bektaşîlik

nesra Haziran 6, 2016 0

Alevîlik ve Bektaşîlik Alevîlik ve Bektaşîlik konusu günümüz araştırmacıları için kalem oynatılması en çetrefilli konuların başında gelmektedir. Bu zorluğun oluşmasında Alevîlik ve Bektaşîliğe ait kaynakların tam olarak gün yüzüne çıkarılamamış olması, birinci dereceden kaynakların

Read More »
error: Content is protected !!