Ayin-i Cem »

Âyin-i Cem

Âyin-i Cem

nesra Temmuz 20, 2016 0

Âyin-i cem Cem törenleri, Bektaşîliğin en önemli ritüellerinden birisidir. Cem törenlerinin gizliliği, bir takım spekülasyonlara neden olmuştur. Kendileri dışındakilere kapalı olmaları sebebiyle, cemle ilgili bir çok gerçeğe aykırı beyan üretilmiş, hakikatle ilgisi olmayan senaryolar

Read More »
Ayin-i Cem

Ayin-i Cem

nesra Haziran 24, 2016 0

Ayin-i Cem Bektaşî ve Alevîliğin en önemli hatta en bâriz erkânlarından birisi Cem Törenleridir. Cem Törenleri, Bektaşîlik erkânının temel direğidir. Bektaşîliği diğer tarîkatlardan ayıran en önemli unsurların başında Cem Âyinleri gelir. Çalışmamızın İkinci Bölümü’nde,

Read More »
error: Content is protected !!