bektaşilik »

Sonuç Olarak: Alevîlik ve Bektaşîlik

Sonuç Olarak: Alevîlik ve Bektaşîlik

nesra Temmuz 29, 2016 0

Sonuç Olarak: Alevîlik ve Bektaşîlik Alevîlik ve Bektaşîlik bir birinden tam olarak ayrılamayan iki olgudur. Bektaşîlik, XIII. yüzyılda Hacı Bektaş-ı Veli tarafından Anadolu’da kurulan bir tarîkat olarak değerlendirilirken Alevîlik; soya bağlı, milli-yerel bir görünüm

Read More »
Alevîlik ve Bektaşîlik

Alevîlik ve Bektaşîlik

nesra Haziran 6, 2016 0

Alevîlik ve Bektaşîlik Alevîlik ve Bektaşîlik konusu günümüz araştırmacıları için kalem oynatılması en çetrefilli konuların başında gelmektedir. Bu zorluğun oluşmasında Alevîlik ve Bektaşîliğe ait kaynakların tam olarak gün yüzüne çıkarılamamış olması, birinci dereceden kaynakların

Read More »
Tarihi Seyri İçinde Bektaşilik

Tarihi Seyri İçinde Bektaşilik

nesra Ocak 16, 2013 0

Tarihi Seyri İçinde Bektaşilik Anadolu’ya göç Türkmenlerin kurduğu Oğuz Yabgu Devleti (h. 624/m. 1002) yılında Kıpçaklar tarafından yıkılmıştı. Oğuzlar’ın Kınık Boyu’na mensup bulunan Selçuk Bey, kendisine bağlı bulunan Oğuzlar’la birlikte Cend Bölgesi’ne yerleşmiş ve

Read More »
error: Content is protected !!