Bulgarların Baskısı »

Bulgarların Baskısı Karşısında Türkler İttihat ve Terakki’ye Bağlanıyordu

Bulgarların Baskısı Karşısında Türkler İttihat ve Terakki’ye Bağlanıyordu

nesra Temmuz 23, 2014 0

Bulgarların Baskısı Karşısında Türkler İttihat ve Terakki’ye Bağlanıyordu   Bulgaristan’daki Türklerin mutaassıplarından istifade edilerek ortaya atılan bu gibi şayiaların onların üzerinde ne fena tesirler husule getirdiği yukarı ki mektuptan kolayca anlaşılabilir. Kızanlık Türkleri ancak

Read More »
error: Content is protected !!