Cemiyet’in Genel Merkezi Yeni Bir Nizamnâmeye Kavuşuyor »

Cemiyet’in Genel Merkezi Yeni Bir Nizamnâmeye Kavuşuyor

Cemiyet’in Genel Merkezi Yeni Bir Nizamnâmeye Kavuşuyor

nesra Ekim 23, 2014 0

Cemiyet’in Genel Merkezi Yeni Bir Nizamnâmeye Kavuşuyor   Bu aralık Merkez-i Umumi yeni vaziyete göre bir nizamname hazırlamakla meşguldü. Alelacele tanzim olunan yeni nizamname el yazısı ile taş üzerine basılarak alakadar olanlara dağıtılmıştı. Her

Read More »
error: Content is protected !!