devlette yolsuzluk »

Devlette Yolsuzluk Söylentileri Ayyuka Çıkmıştı

Devlette Yolsuzluk Söylentileri Ayyuka Çıkmıştı

Nesra Kasım 4, 2014 Devlette Yolsuzluk Söylentileri Ayyuka Çıkmıştı için yorumlar kapalı

Devlette Yolsuzluk Söylentileri Ayyuka Çıkmıştı   Selânik Merkezi’nden İstanbul’daki Heyet-i Merkeziye havale edilmekle iktifa edilen bu telgrafnamelerin içinde bazı Ermenilerin de feryatnameleri vardı. İstibdat devrinde neler yapılmış olduğunu ve fenalıkların Meşrutiyet’ten sonra da nasıl

Read More »