Doktor Nazım Bey »

Doktor Nazım Bey’in İstanbul’daki Bomba Davası ve Makedonya’daki Çete Faaliyetleri Hakkındaki Tahsilatlı Mektubu

Doktor Nazım Bey’in İstanbul’daki Bomba Davası ve Makedonya’daki Çete Faaliyetleri Hakkındaki Tahsilatlı Mektubu

nesra Temmuz 27, 2014 0

Doktor Nazım Bey’in İstanbul’daki Bomba Davası ve Makedonya’daki Çete Faaliyetleri Hakkındaki Tahsilatlı Mektubu   Doktor Nazım Bey’in Terakki ve İttihat Cemiyeti evrakı arasından çıkan ve Meşrutiyet’ten evvel yazılmış olan bir mektubu daha vardır. Nazım

Read More »
İshak Sükutî Bey’den Doktor Nazım Bey’e Bir Mektup

İshak Sükutî Bey’den Doktor Nazım Bey’e Bir Mektup

nesra Temmuz 5, 2014 0

İshak Sükutî Bey’den Doktor Nazım Bey’e Bir Mektup   İshak Sükutî Bey 7 Nisan 1901 tarihinde Doktor Nazım Bey’e yazdığı bir mektubunda bu İsmail Kemal Bey meselesile daha yakından meşgul oluyor. Aynı zamanda kendisinden

Read More »
Doktor Nazım Bey

Doktor Nazım Bey

nesra Aralık 27, 2013 0

Doktor Nazım Bey Ahmet Rıza Bey, Paris’e gittikten sonra O’na iltihak edenler meyanında bilahare “İttihat ve Terakki” Cemiyeti’nin siyasi hayatında büyük bir rol oynayabilen zat Doktor Nazım Bey’di. Nazım Bey müderrisinden Hacı Hamit Efendi’nin

Read More »
error: Content is protected !!