Ermeni Komiteleri »

Ermeni Komiteleri Vaziyeti Nasıl Görüyordu

Ermeni Komiteleri Vaziyeti Nasıl Görüyordu

nesra Şubat 2, 2014 0

Ermeni Komiteleri Vaziyeti Nasıl Görüyordu   Yukarıda adı zikredilen komisyon derhal tetkikata girişmiş ve elde ettiği neticede Ermenilerin, en ziyade kesif bulundukları vilayetlerde bile Türk vesair anasırın ancak üçte birisini teşkil edebileceklerini meydana çıkarmıştı.

Read More »
İttihat Terakki ve Ermeni Komiteleri

İttihat Terakki ve Ermeni Komiteleri

nesra Ocak 20, 2014 0

İttihat Terakki ve Ermeni Komiteleri Şimdi Genç Türklerle beraber Ermeniler de şiddetle takip edilmeğe başlanınca Avrupa’da bulunan Ermeniler İttihat ve Terakki ile daha sıkı bir surette temas etmek istemişlerdi. 1896 senesi Eylülünde İstanbul’da Osmanlı

Read More »
error: Content is protected !!