ferraş »

Cârub-i lâ ve Ferraş’ın Görevi

Cârub-i lâ ve Ferraş’ın Görevi

nesra Temmuz 24, 2016 0

Cârub-i lâ ve ferraş’ın görevi Cem törenlerinde on iki hizmetten birisi olan ve her hizmetten sonra meydanı temsili olarak süpürgeyle temiz-leyen Ferraş, tasavvufî bir simgedir. Kalplerin temizlenmesini simgelemektedir. Bektaşîlerin zikri olan “ La İlahe

Read More »
On iki Hizmet

On iki Hizmet

nesra Temmuz 22, 2016 0

On iki Hizmet Cem törenlerinde On iki İmam’a izafeten olsa gerek, on iki kutsal görev ve bu görevleri yapmakla görevli on iki kişi, cem törenlerinin olmazsa olmaz unsurları arasındadır. Cem törenlerindeki on iki görev

Read More »
error: Content is protected !!