Girit meselesi »

Girit Meselesi

Girit Meselesi

nesra Temmuz 25, 2014 0

Girit Meselesi   Terakki ve İttihat Cemiyeti’nin Bulgaristan’da ve Romanya’da çalışan şubelerini tanıdıktan sonar şimdi Kandiye ve Hanya şehirlerinde çalışan şubelerini de biraz tetkik etmek lazım geliyor. Burada her şeyden evvel şunu kaydetmek icap

Read More »
Osmanlı’yı Paylaşma Çabaları

Osmanlı’yı Paylaşma Çabaları

nesra Ocak 9, 2014 0

Osmanlı’yı Paylaşma Çabaları Girit hadiseleri en tehlikeli bir devreye girdiği esnada ve büyük devletlerin Osmanlı Devleti’ni fena halde sıkıştırdıkları sıralarda Paris’te bulunan İttihat ve Terakki mensupları Osmanlı Devleti’nin yeni bir taksime uğrama tehlikesine maruz

Read More »
error: Content is protected !!