ittihat ve terakki »

Doktor Bahaddin Şakir Bey’in Avrupa’ya Kaçışı ve Faaliyetleri

Doktor Bahaddin Şakir Bey’in Avrupa’ya Kaçışı ve Faaliyetleri

Nesra Temmuz 17, 2014 Doktor Bahaddin Şakir Bey’in Avrupa’ya Kaçışı ve Faaliyetleri için yorumlar kapalı

Doktor Bahaddin Şakir Bey’in Avrupa’ya Kaçışı ve Faaliyetleri   Bu suretle Dr. Bahaeddin Şakir Bey hayatını Abdülhamid’in zulüm pençesinden kurtararak Marsilya’ya çıkmaya ve oradan doğru Paris’e gitmeye muvaffak olmuştu. On, on beş seneden beri

Read More »
Ahmet Rıza Bey Çalışırken Abdülhamid’de Boş Durmuyordu

Ahmet Rıza Bey Çalışırken Abdülhamid’de Boş Durmuyordu

Nesra Ocak 15, 2014 Ahmet Rıza Bey Çalışırken Abdülhamid’de Boş Durmuyordu için yorumlar kapalı

Ahmet Rıza Bey Çalışırken Abdülhamid’de Boş Durmuyordu   Abdullah Paşa’nın Ahmet Rıza Beyi düelloya davet etmesi hadisesi kapanmış gitmiş. Ahmet Rıza Bey bu düello işinde muvaffak olamamakla beraber (La Hey) Konferası’nda Avrupa’da bulunan Genç

Read More »
Necip Melheme’nin Rolü

Necip Melheme’nin Rolü

Nesra Aralık 31, 2013 Necip Melheme’nin Rolü için yorumlar kapalı

Necip Melheme’nin Rolü   Abdülhamid’in ikinci defa olarak 1897 senesinde, Ahmet Celalettin Paşa’nın Murat Bey’i kandırarak İstanbul’a götürmesinden bir sene sonra Avrupa’daki Jön-Türkleri susturacak ve İttihat ve Terakki’yi dağıtmak için yaptığı teşebbüs Necip Melhame

Read More »
Doktor Nazım Bey

Doktor Nazım Bey

Nesra Aralık 27, 2013 Doktor Nazım Bey için yorumlar kapalı

Doktor Nazım Bey   Ahmet Rıza Bey, Paris’e gittikten sonra O’na iltihak edenler meyanında bilahare “İttihat ve Terakki” Cemiyeti’nin siyasi hayatında büyük bir rol oynayabilen zat Doktor Nazım Bey’di. Nazım Bey müderrisinden Hacı Hamit

Read More »