Kalenderîlik »

Kalenderîlik

Kalenderîlik

nesra Temmuz 12, 2016 0

Kalenderîlik İlk defa onuncu yüzyılda Orta Asya ve İran’da görülmeye başlanan Kalenderîlik akımı, On ikinci yüzyılda Cemaleddin-i Savi (629 h. / m. 1233) tarafından kurumsallaştırıldı. Kalenderîlikte bazı uzak doğu inançlarının etkisi açıkca görülür. Bu

Read More »
error: Content is protected !!