Kanun-u Esasi »

Devlette Yolsuzluk Söylentileri Ayyuka Çıkmıştı

Devlette Yolsuzluk Söylentileri Ayyuka Çıkmıştı

Nesra Kasım 4, 2014 Devlette Yolsuzluk Söylentileri Ayyuka Çıkmıştı için yorumlar kapalı

Devlette Yolsuzluk Söylentileri Ayyuka Çıkmıştı   Selânik Merkezi’nden İstanbul’daki Heyet-i Merkeziye havale edilmekle iktifa edilen bu telgrafnamelerin içinde bazı Ermenilerin de feryatnameleri vardı. İstibdat devrinde neler yapılmış olduğunu ve fenalıkların Meşrutiyet’ten sonra da nasıl

Read More »
Cemiyetin İran İle Teması ve Şaha Suikast Teşebbüsü

Cemiyetin İran İle Teması ve Şaha Suikast Teşebbüsü

Nesra Ekim 4, 2014 Cemiyetin İran İle Teması ve Şaha Suikast Teşebbüsü için yorumlar kapalı

Cemiyetin İran İle Teması ve Şaha Suikast Teşebbüsü   Terakki ve İttihat Cemiyeti’nin harici ve dahili teşkilatı Türkiye dahilinde henüz icraat yapmağa muvaffak olamamakla beraber Ömer Naci Bey’in İran’daki faaliyeti sayesinde İran’da Kanun-u Esasi’ye

Read More »