Kenan Evren »

Yağmadı, Ama Gürledi Gitti

Yağmadı, Ama Gürledi Gitti

nesra Şubat 27, 2016 0

YAĞMADI, AMA GÜRLEDİ GİTTİ. Makamların kişilikler üzerinde yadsınamaz bir etkisi vardır. Gücü ve kudreti temsil ettiği makamdan kaynaklanan kişiler, zamanla, onunla özdeşleşirler ve kerameti kendilerinden bilirler. Apoletlere, etiketlere ve sıfatlara gösterilen saygı ile itinayı

Read More »
error: Content is protected !!