Meşveret »

Doktor Nazım Bey

Doktor Nazım Bey

nesra Aralık 27, 2013 0

Doktor Nazım Bey Ahmet Rıza Bey, Paris’e gittikten sonra O’na iltihak edenler meyanında bilahare “İttihat ve Terakki” Cemiyeti’nin siyasi hayatında büyük bir rol oynayabilen zat Doktor Nazım Bey’di. Nazım Bey müderrisinden Hacı Hamit Efendi’nin

Read More »
error: Content is protected !!