Refik Nevzat Bey »

Refik Nevzat Bey’in Karagöz-Hacivat Benzetmesi

Refik Nevzat Bey’in Karagöz-Hacivat Benzetmesi

nesra Ocak 4, 2014 0

Refik Nevzat Bey’in Karagöz-Hacivat Benzetmesi Paris’te hürriyet ve Meşrutiyet için mücadele eden Genç Türklerin akılları, fikirleri hep vatan kaygusu, Abdülhamid’in ve İstipdad erkanının seyyiatı ve casuslarının icraat-ı ile meşguldü. Bundan dolayı aralarındaki müzakereler, yazdıkları

Read More »
Refik Nevzat Bey’in Paris’e Gönderdiği Mektup

Refik Nevzat Bey’in Paris’e Gönderdiği Mektup

nesra Ocak 3, 2014 0

Refik Nevzat Bey’in Paris’e Gönderdiği Mektup Paris’teki İttihat ve Terakki evrakı arasında en eskilerinden birisi 1895 senesinde Refik Nevzat Bey’in Paris’te bulunduğu sıralarda Şefkati Bey tarafından çıkarılan, “İstikbal” gazetesine gönderdiği mektuptur. Bu mektup Abdülhamid’in

Read More »
Doktor Nazım Bey

Doktor Nazım Bey

nesra Aralık 27, 2013 0

Doktor Nazım Bey Ahmet Rıza Bey, Paris’e gittikten sonra O’na iltihak edenler meyanında bilahare “İttihat ve Terakki” Cemiyeti’nin siyasi hayatında büyük bir rol oynayabilen zat Doktor Nazım Bey’di. Nazım Bey müderrisinden Hacı Hamit Efendi’nin

Read More »
error: Content is protected !!