Türkistan Şehri »

Sibiryalı Fetihçi Şeybanîler

Sibiryalı Fetihçi Şeybanîler

nesra Aralık 31, 2015 0

Sibiryalı Fetihçi Şeybanîler ve Türkistan Şehri Büyük Timur, kendi soyu han şeceresinden yani ak budundan gelmediği için, bütün gücüne rağmen kendisini, “emir” unvanıyla adlandırır. Şeybanîler ise Altın Orda Hanlarından Özbek Hanın soyundan gelmekteydiler. Altın

Read More »
Türkistan Şehri, Kazak Hanları ve Sonrası

Türkistan Şehri, Kazak Hanları ve Sonrası

nesra Aralık 8, 2015 0

Türkistan Şehri, Kazak Hanları ve Sonrası Timur’un akıllı siyasetiyle, aralarında yerleşik ve göçer kültür farklılaşmasının olmasına rağmen aynı soydan gelen halklar bir arada tutulabilirken, daha sonraları Sırderya’nın kuzey ve güneyinin yoları ayrılır. Canıbek ve

Read More »
error: Content is protected !!