Zikir »

Zikir

Zikir

nesra Haziran 18, 2016 0

Zikir Kelime olarak hatırlamak manasına gelen zikir, tasavvuf ıstılahında Allah’ı hatırlamak anlamındadır. Her ibadetin özünde zikir vardır. Çünkü bütün ibadetler Allah’ı hatırlatmaktadır. Diğer tarîkatlarda olduğu gibi zikir, Bektaşîlik tarîkatında da mevcuttur. Bektaşîlikte zikir, kelime-i

Read More »
error: Content is protected !!