Kanlı 1 Mayıs

1 Mayıs’ın sorumlusu Maocu Faşitlerdir

İlerici Gençler Derneği (İGD):

“1 Mayıs’ın sorumlusu Maocu Faşitlerdir”

Halkımıza,

1 mayıs
1 mayıs

1 Mayıs Pazar günü Taksim alanında emperyalist güçler ve ülkemizdeki işbirlikçileri, CIA ve yerli uzantısı tarafından düzenlenen, Maocu faşistler eliyle gerçekleştirilen silahlı, bombalı saldırı sonucu 35 arkadaşımız öldürüldü, 200’ü aşkın ilerici, devrimci yaralandı, yüzlercesi gözaltına alındı. 1 Mayıs 1977, bu nedenle, işçi sınıfımızın ulusal ve sosyal kurtuluş savaşımı tarihine “Kanlı Pazar” olarak geçmiştir.

Kardeşler,

Kanlı 1 Mayıs pazarını yaratanlar, üzerimize saldıranlar, şimdi de kendilerini temize çıkarmaya çalışıyorlar. Kimi çevreler, olayların sorumluluğunu sadece Maocu faşistlerin üzerine atarak emperyalist çevrelerin, işbirlikçi tekelci sermayenin, CIA’nin ve perli uzantısının sorumluluğunu gözlerden kaçırmaya, Demirelleri, Türkeşleri, holdingcileri, gerici faşist karması MC’yi kurtarmaya çalışıyorlar. Kimi çevrelerde, “CIA’nin bir oyunudur” diyerek Maocu faşistlerin kanlı halk düşmanı yüzünü perdelemeye çalışıyorlar. Kitleleri şaşırtmak istiyorlar.

Bu değerlendirmeler gerçeği yansıtmıyor. Kanlı 1 Mayıs’ı düzenleyenler emperyalist çevrelerdir, işbirlikçi tekelci sermayedir, CIA ve yerli uzantısıdır; uygulayanlar faşist komandolar ve Maocu faşistlerdir. Yüz binlerce kişinin önünde gelişen olaylar, DİSK yöneticileri tarafından açıklanan belgeler, krokiler, bu doğrunun gerçekliğini ortaya koymaktadır. Gerçekleri tersyüz etme çabaları boşunadır, bir korkunun yansımasıdır.

Gerici faşist güçler, kanlı 1 Mayıs saldırısını “Maocu Leninci çatışması” biçiminde göstererek, bilinen bu eski oyunlarına yeni bir hız verdiler. Böylelikle onlar, faşist komandoların saldırılarını, Maocu faşistlerin provokasyonlarını göz ardı etmeye çalışıyorlar. Demokratik güçler, onların bu oyununu da boşa çıkarmasını bilmiş ve emekçi halkımızı uyarmıştır. Egemen burjuvazi ve gerici basın, Kanlı Pazar katliamını yarattıkları yetmiyormuş gibi, şimdi alabildiğine, işçi sınıfımızın devrimci sendikal örgütü DİSK’e, örgütümüz İGD’ye ve tüm ulusal demokratik kitle örgütlerine saldırıyorlar, “DİSK ve CHP kapatılsın” diye tepiniyorlar. Demokratik güçlerin gelişen eylem birliğini torpillemek istiyorlar.

Bu gerici kampanya, egemen çevrelerin, tüm ulusal demokratik güçleri dağıtarak seçimlere gitmek istediği gerçeğini doğruluyor. Niksar’da, Şiran’da, Erzincan’da CHP Genel Başkanı Ecevit’e yöneltilen saldırılar, birbirinden ayrı tutulamaz.

Toplumsal olayların gelişimi göstermektedir ki, egemen güçler ve gerici faşist karması MC, saldıktan çıkamayacağını, 5 Haziran’da halkımızdan esaslı bir tokat yiyeceğini anlamıştır. Onlar seçimleri yaptırmamayı bu nedenle göze almışlardır ve ülkeyi bir iç savaşa doğru sürükleyerek halkımıza karşı savaş açmışlardır. Egemen güçler seçimlerin yapılmasını engelleyemezlerse bile, kanlı ve terörle, katliamlarla yıldırarak, işçileri, emekçileri seçim sandıklarını başından uzaklaştırmak istemektedirler. Gerici siyasal partiler demokratik bir seçim ortamında değil, silahların namlusunu dayandıkları bir seçim sandığından çıkmayı istiyorlar.

Ama bütün bu oyunlar sökmeyecektir! İşçileri, emekçileri yıldıramayacaklardır! Milyonlarca işçinin, emekçinin bağımsızlık, demokrasi, barış ve toplumsal ilerleme savaşımı engellenemez! Dünya demokratik kamuoyunun dayanışması kırılamaz!

İŞÇİLER, EMEKÇİLER, KARDEŞLER!. .

Korkmak yok olmak demektir! Yılmak yok olmak demektir! Egemen güçlerin bize saldırması kendi korkularındandır. Onlar, işçi sınıfımızın, emekçi halkımızın yükselen bağımsızlık, demokrasi, barış, ve toplumsal ilerleme savaşımının karşısında, korku denizinin en derininde kaybolacaklardır. Gelecek ise, bizimdir.

İLERCİ GENÇLER DERNEĞİ a.

Genel Sekreter

B. TEMEL SAÇLI

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Content is protected !!