Türk Solu Örgüt İçi İnfaz

Acilci Müntecep Kesici de Yoldaşları Tarafından Suriye’de İnfaz Edildi

Acilci Müntecep Kesici de Yoldaşları Tarafından Suriye’de İnfaz Edildi

THKP–C Acilciler örgütünün MK’sinde yer alan Mihraç Ural, Engin Erkiner ve Ali Sönmez gibi önemli elemanlar 12 Eylül öncesi cezaevinden firar ederek Suriye’ye kaçtılar. Örgütü buradan yönetmeye çalıştılar. Hafız Esat rejimi de diğer sol örgütlere olduğu gibi Acilcilere de kolaylık sağladı. Acilciler 1981 yılının Mayıs ayı içerisinde Suriye Basit’te THKP–C Acilciler genişletilmiş merkez komite toplantısını yaptılar. Bu toplantı sonrasında Acilciler örgütü bünyesinde örgüt içi cinayete ve çatışmalara dönüşecek olan hizipleşmeler meydana geldi.

Acilciler Suriye’de yeniden örgütlenme çalışmaları içinde bulunurken Suriye’den Fransa’ya giden örgütün Avrupa’daki faaliyetlerinden sorumlu Engin Erkiner 1981 yılının Ağustos ayında örgütlenmenin hizmet etmeyi amaçladığı Emekçi sınıf ile iyi bir bağ kuramadığı, bu yüzden de işçi ve köylü sınıfların desteğini sağlayamadığı görüşünden hareketle örgütten ayrılıp Teslim Töre’nin liderliğindeki TKEP’e geçerek örgütünden ayrılmıştı. Engin Erkiner 21 Nisan 1980 günü Sağmalcılar cezaevinden firar ederek soluğu önce Suriye’de sonra Paris’te almış, burada siyasi mülteci olarak ilk kabul edilenlerden biri olmuştu.

Örgütteki görüş ayrılıkları ve kopmalar Engin Erkiner’le sınırlı kalmayacaktı. THKP–C Acilcilerin önde gelen isimlerinden Müntecep Kesici Örgüt genel sekreteri Mihraç Ural’la görüş ayrılığına düşecekti. MK Üyesi Müntecep Kesici mevcut örgüt yönetimini pasif hareket etmekle örgüt mensuplarının Lübnan savaşı dahil hiçbir silahlı eyleme sokulmadığı hususlarını belirterek genel sekreter Mihraç Ural’a karşı çıkmıştı. Acil olarak silahlı mücadeleye geçilmesini ve silahlı eylemlere başlanılmasından yana olan ve örgüt içerisinde de güçlü bir taraftar kitlesine sahip olan Müntecep Kesici daha sonra THKP-C Acilciler örgütlenme komitesi adı altında yeniden örgütlenme çalışmasına başlaması üzerine Mihraç Ural taraftarlarınca vurularak öldürülmüştür. Bu olay üzerine iki grup birbirlerine karşı daha kesin bir şekilde cephe almıştır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Content is protected !!