İttihat Ve Terakki

Ahmed Celaleddin Paşa’nın Mali Durumu

Ahmed Celaleddin Paşa’nın Mali Durumu

 

Bu ahval ve şerait içinde 1906 senesi nihayet bulmuştu. Ahmet Celalettin Paşa’da para artık hemen tamamile suyunu çekmiş gibi bir şeydi. Paşa, himaye ettiği zevata ültimatomunu vermiş ve demişti ki:

“Bir kere daha tahsisat göndereceğim. Fakat bundan sonrakiler için nazikane bir surette anlatmalı; evvelki halim olsa bütün vatandaşlarına yetişmek, kendilerini ihtiyaçtan ari bulundurmak isterdim. Fakat ahval meydanda. Onun için herkes başının çaresine bakmalı. Bazıları yanıma gelmeli, bazıları da başka bir çare aramalıdır. Velhasıl benim de çaresiz kalmama meydan verilmemelidir.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Content is protected !!