İttihat Ve Terakki

Ali Şefkati Bey ve V.Murat Arasında Geçen İlginç Bir Görüşme

Ali Şefkati Bey ve V.Murat Arasında Geçen İlginç Bir Görüşme

 

Jön-Türklerin en kıdemlisi Ali Şefkati Bey’dir. Şefkati Bey, Paris’te kendi başına “İstikbal” namındaki gazeteyi çıkardı ve hiçbir kimse ile alakası olmadığından kendi kendine Abdülhamid istibdadına karşı mücadele ederdi. Şefkati Bey, Abdülhamid tarafından hal’edilen Sultan Murad’ın yaranından sayılırdı. Hatta Sultan Murad’ın cinnet getirdiğinden dolayı tahttan indirildiğine inanmazdı. Onun için bir çaresini bularak bir gün gidip mahlu Padişah’la Çırağan Sarayı’nda görüşmeğe muvaffak olmuştu.

Bu mülakattan sonra Ali Şefkati Bey, Sultan Murad’ın deli olduğuna tamamile kanaat getirerek Abdülhamid’in bu biçare selefinin yanından pek müteessir olarak ayrılmıştı. Çünkü Sultan Murat O’nun karşısına oturtmuş:

-“Cigara içer misiniz?.. diye sormuş ve aynı zamanda Şefkati Bey’e bir de cigara uzatmıştı. Şefkati Bey, yerle beraber bir temenna çakarak Padişahın elinden sigarayı almış ve yerine oturarak kendi sigarasını yakmak için Sultan Muradın da bir sigara yakmasını beklemeğe başlamıştı. Fakat Sultan Murat bir yerine iki sigara almış, birisini dudağının bir köşesine ve ikincisini de öbür köşesine yerleştirdikten sonra sigaraların ikisini de birden yakarak içmeğe başlamıştı. O’nun bu hareketi, mecnun olduğu hakkında Şefkati Bey’e kanaat vermeğe kafi gelmişti.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Content is protected !!