İttihat Ve Terakki

Cemiyetin İran İle Teması ve Şaha Suikast Teşebbüsü

Cemiyetin İran İle Teması ve Şaha Suikast Teşebbüsü

 

Terakki ve İttihat Cemiyeti’nin harici ve dahili teşkilatı Türkiye dahilinde henüz icraat yapmağa muvaffak olamamakla beraber Ömer Naci Bey’in İran’daki faaliyeti sayesinde İran’da Kanun-u Esasi’ye darbe vurmak isteyen Şah’a karşı, bomba atılmasına muvaffakiyet hasıl olmuştu. Bu münasebetle Paris’ten İran’a yazılan bir mektup ta deniliyordu ki:

“Naci Bey’in medreseye müdür olması münasebetlerimizin genişlemesine, oradaki Türk kardeşlerimizle aramızdaki rabıtanın kuvvetlenmesine hizmet edecektir. Şah’a atılan bombanın Türk kardeşlerimiz tarafından yapıldığı ecnebi gazeteler tarafından ilan ediliyor. Herhalde Türk kardeşlerimizin bu fedakarlıkları, bu vatanperverlikleri sitayişe şayandır.

İran Mebusan Meclisi’nin şimdiye kadar memleket dahilinde ıslahata muvaffak olamaması esbabının Şah’ın muhalefetinden ileri geldiğini zannedniyoruz. Biz İran kardeşlerimizin beyhude münakaşalarla değil, genç ve kavi bir ordu teşkil etmeleriyle iftihar ederiz. Mebusan Meclisi münakaşaya devam etsin. Fakat bir taraftan da vakit kaybetmeden “milli asker” teşkiline de hemen başlamalıdır.

Bilirsiniz ki hükûmetin şevket ve istiklali askeri kuvvetine istinat eder. Bu babta hiçbir şey esirgemeyeceğinizi biliriz. Biz İran’ı kuvvetli görmekle iftihar ederiz.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Content is protected !!