DEV-GENÇ-SGÖ

DEV–GENÇ – SGÖ Çatışmaları

DEV–GENÇ – SGÖ Çatışmaları

FKF’nin adını Dev–Genç olarak değiştirdiği 9–10 Ekim 1969’da yapılan 4. kongresinden sonra Dev–Genç’ten ihraç edilen TİP taraftarı SD’ci gençler 1969 sonlarında 1970 yılının başında Sosyalist Gençlik Örgütünü (SGÖ) kurdular. İlk genel başkanı Atilla Arsoy, genel sekreteri ise Nihat Akseymen’di. Dev–Genç’ten kopan TİP’li gençler ağırlıklı olarak Ankara’daki gençlik çevresine dayanıyordu. İstanbul ve Eskişehir’de de Ankara kadar ağırlıklı olmasa da taraftarları vardı. SD stratejisini benimseyen SGÖ bir gençlik örgütü olarak çalışmaktan çok tüm enerjisini TİP içindeki Aren–Boran kanadının egemen olması yönünde harcadı.

TİP ideologlarından Yalçın Küçük’e göre:

SGÖ kuruluncaya kadar yalnız FKF değil TİP içinde de çok büyük ve çok hızlı bir kanama ve kanamayla birlikte kan kaybı da görülüyor. TİP üye ve sempatizanları neredeyse akın akın MDD çizgisinin program yapmış olan Mihri Belli’nin iç TKP’sine kayıyorlar. Daha sonra TİP’de kalan bir avuç SD tezi savunucusunun değerlendirmesiyle “akşam TİP’li yatan sabah MDD’ci oluyor, kalanlar birbirlerine güven duymaz hale geliyorlardı.168

SGÖ hemen kuruluşundan başlayarak parti gençlik kollarına dönüştü. TİP içerisinde yaşanan ve kongrelere de yansıyan MDD–SD kavgalarında etkin rol aldı. SGÖ militanları gerçekte TİP genel merkezinin destek kıtaları olarak parti kongrelerinde görevli olarak yer alıyor, parti gençlik kolları gibi çalışıyorlardı. Fiilen TİP’in gençlik örgütüydü.

SGÖ kuruluşuyla birlikte TİP çizgisinde faaliyetlere başladı. MDD taraftarlarının hakim olduğu üniversitelerde kitlesel bir tabanı olmasa da çekirdek bir kadrosu her zaman vardı. Özellikle Kürt sosyalistlerinin Mayıs 1969’da kurduğu DDKO’lular sol içerisinde yaşanan çatışmalarda SGÖ’lülerin en büyük müttefikiydi. Dev–Genç ve PDA çevresiyle olan ideolojik ve örgütsel çatışmalarda SGÖ’lülerin hemen yanı başında DDKO’lular vardı. SGÖ kuruluşuyla birlikte 26 Mart 1970 günü Ankara Üniversitesinin açılışı sırasında SGÖ afişlerini SBF’nin duvarlarına yapıştırırken Dev–Genç taraftarları SGÖ’lüler üzerine kurşun yağdırmış, fakat kurşunlar kimseye isabet etmemiş ölen ve yaralanan olmamıştı.

MDD’cilerin SGÖ’lülere saldırması üzerine Ankara’nın çeşitli ilçe merkezlerinden gelen partili üyelerde SGÖ’lü gençlerle kalabalık bir şekilde tekrar SBF’nin önüne gelerek Dev–Genç aleyhtarı sloganlar atmışlardı.

Ankara’nın çeşitli üniversitelerinde Dev–Genç mensuplarıyla SGÖ’lüler arasındaki çekişme 6 Haziran 1970 Cumartesi günü Hacettepe Üniversitesine bağlı Tıp Fakültesinde kendini göstermişti. Dev–Genç’e bağlı militanlar Tıp Fakültesindeki SGÖ taraftarlarına saldırmış, bazı öğrenciler yaralanmıştı. Olaylar 13 Haziran 1970 Cumartesi günü de sürmüştü. Yüzlerce Dev–Genç militanı SGÖ’nün Ankara’daki genel merkezini basarak bir çok SGÖ militanını gerçekleştirmiş oldukları ani baskından sonra hastanelik etmişlerdi. Dev–Genç’lilerin SGÖ’lülere saldırmasının altında yatan en önemli neden TİP kongrelerinde yaptıkları parti muhafızlığıydı. TİP kongrelerinde MDD taraftarlarını bir çok yerde salona sokmayan kongrelere müdahale eden, MDD taraftarlarına kaba kuvvet uygulayan, SGÖ’lülere başını Dev–Genç’in çektiği MDD’ci çevrelerden büyük tepki vardı.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Content is protected !!