Türk Solu Örgüt İçi İnfaz

Devrim Şehitlerinin Sayısı Artıyor

Sol Örgütlerin Mustafa Kuseyri’nin Ölümü Üzerine Yayınlamış Oldukları Bildiri ve Yazılar

Sol Örgütlerin yayın organlarında Mustafa Kuseyri üzerine bir çok bildiri ve makale yer almıştı. Kuseyri’nin ölümünden ülkücüler sorumlu tutularak şunlar yazılmıştı:

 

Uluç Gürkan:

“Devrim şehitlerinin sayısı artıyor”

Cuma gecesi Mustafa Kuseyri adlı devrimci genç Basın Yayın Yüksek Okulu’nda kurşunlanarak şehit edilmiştir.

Mustafa Kuseyri öğrenci temsilciliğinde yalnız başına otururken vurulmuştur.

 

PDA’cı İşçi–Köylü Gazetesi:

“Mustafa Kuseyri’yi vurdular”

Devrimci arkadaşımız, Ankara Hukuk Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Mustafa Kuseyri, 22 Mayıs Cuma günü saat 21:15’te Ankara’da Basın Yayın Yüksek Okulunda satılmış katillerin kurşunuyla can verdi.

Mustafa Kuseyri, halkımızın kurtuluşu için savaşan, işçi ve köylülerle omuz omuza dövüşen, devrimin işçi köylü kitlelerinin mücadelesiyle mutlaka başarılacağına inanan, çok yiğit bir devrimciydi. Korku nedir bilmezdi. Amansız düşmanı olduğu emperyalizm ve işbirlikçileri sermayedarlar ve toprak ağaları, işçi ve köylülerin gelişen devrimci mücadelesinden korkuyorlar. Polislerini, jandarmalarını, komandolarını, kendilerine “Milliyetçi” süsü veren bir takım satılık katilleri devrimcilerin üzerine saldırtmakla paçayı kurtaracaklarını sanıyorlar.

Devrimci kardeşlerimiz daha dün devrimci kardeşimiz MUSTAFA KUSEYRİ’yi de öldürdüler. Bunu devrimci olarak hepimiz biliyoruz kardeşlerim, ölüm bütün insanlar için mukadderdir.

 

PDA Dergisi:

“Mustafa Kuseyri’nin anısı mücadelemize önder olsun”

Devrimci arkadaşımız Mustafa Kuseyri, 22 Mayıs Cuma günü saat 21, 15’te Ankara’da Basın Yayın Yüksek Okulu’nda faşist katiller çetesinin kurşunuyla can verdi. Ölüm, kendisinden hiç korkmayan bir arkadaşımızı buldu. Mustafa Kuseyri, halkımızın kurtuluşu için savaşan bir proleter devrimciydi.

O, proleter devrimci vakarı ve onuru hiçbir zaman yere düşürmedi, kişiliğiyle yükseltti. Ciddiyeti ve ağırbaşlılığıyla dostta düşmanda saygı uyandırdı. Mustafa Kuseyri, bütün gençlerin sevgi ve dostluğunu kazanmıştı. Sosyalist olmayan öğrenci arkadaşları da Mustafa’ya güven beslerdi. Mustafa arkadaş bütün halk sınıflarının menfaatini temsil den bir proleter devrimci olarak, ilerici ve demokratik düşüncelere sahip herkesin güvenini kazanmayı başarmıştı. O, bu niteliğiyle halka ve gençliğe önderlik edebilecek gerçek bir proletarya savaşçısıydı.

Bütün halkımız, bütün devrimciler Mustafa Kuseyri’yi çok iyi tanımalıdır. Mustafa’nın devrimci kişiliğini ve karakterini anlatmak, devrimci bir eğitimdir. Proleter devrimci saflara ilerde katılacak arkadaşlara da Mustafa Kuseyri’nin devrimci destanını anlatmalıyız.

Mustafa Kuseyri’nin kanı yerde kalmayacaktır. O’nun öcü halkımızın devrimci zaferiyle alınacaktır. Mustafa Kuseyri’nin öcü, bütün dünya emperyalizm yıkılıp, proletaryanın devrimci bayrağı bütün dünya halklarının elinde yükseldiği gün alınacaktır.

Anısı, devrimci mücadelemize önder olsun.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Content is protected !!