Hocacılar-Cepheciler Çatışması

DEVRİMCİ HALKIN YOLU – (DEV-GENÇ) DEVRİMCİ YOL ÇATIŞMASI

DEVRİMCİ HALKIN YOLU –  (DEV-GENÇ) DEVRİMCİ YOL  ÇATIŞMASI

 

Devrimci Halkın Yolu: “Vedat Yılmaz’ın Katili Kars Dev–Genç’li Maceracılardır.”

1975 başlarında THKP–C’den farklılıklarını sekiz sayfalık bir bildiri ile açıklayan, önderliğini İlkay Demir, Necmi Demir ve Kamil Dede’nin yaptığı Niğde Cezaevi’nde yatmakta olan THKP–C’nin bazı sanıkları dışarıda kendileriyle birlikte hareket eden yandaşlarına 1 Nisan 1976’da 15 günlük “Militan Gençlik” dergisini daha sonra bu derginin kapanmasıyla haftalık olarak 20 Aralık 1976’da “Halkın Yolu” gazetesini çıkarttırdılar. Halkın Yolu’nun ideolojik görüşlerini Niğde Cezaevi’ndeki bir grup eski THKP-Cli belirliyordu.

1978 İlkbaharı’nda “Halkın Yolu” adlı grup içinde başlayan “Üç Dünya” tartışmaları bölünmeye yol açacak, Merkez kanadı oluşturan çevre – Niğde Cezaevi kadrosu dahil olmak üzere – Doğu Perinçek’in TİKP’ine katılırken, taşra ağırlıklı taban ve bir kısım Merkez kadro TİKP’e katılmayı reddederek “Halkın Yolu” gazetesinin isminin başına “Devrimci” sıfatını ekleyerek  “Devrimci Halkın Yolu” gazetesi etrafında tekrar örgütlenmeye gitmişlerdi. Bu çevre, kendini ispat etmek için bir çok sol grupla rekabete girmeye çalışmıştı. Bunlardan biri de “Devrimci Yol” grubuydu. “Devrimci Yol”cular kadar kitlesel gücü ve tabanı olmayan D. Halkın Yolu çevresi Kars’ta da Devrimci Yol grubuyla ideolojik ve siyasi çatışmalara girmişti. Bunun ilk örneklerinden biri taraftarlarından Vedat Yılmaz’ın da ölümüne yol açan olaydır. D. Halkın Yolu taraftarı Vedat Yılmaz 29 Eylül 1978 tarihinde Kars’ta öldürüldü. Yılmaz’ın ölümünden Devrimci Halkın Yolu grubu, Devrimci Yol grubunu sorumlu tuttu.

“Devrimci Halkın Yolu” gazetesinin 9 Ekim 1978 tarihli 46. sayısının ilk sayfasında, “Proleter Devrimci Vedat Yılmaz yoldaşımız şehit edildi” serlevhası ile fotoğrafı da basılan “kişinin” resmi altındaki büyük harfli yazılarla, Devrimci Yol’culardan şikayet edilmektedir. Bu yazılardan en alt sırada bulunanı aynen şöyleydi:

Kendilerine “Devrimci Yolcular” diyen serseriler, Vedat Yılmaz yoldaşımızı öldürdüler.

Devrimci Yol’un küçük burjuva sınıf niteliği, revizyonizmle uzlaşan siyasi çizgisi nedeniyle, lümpenler, başıbozuk serseriler “Dev–Genç”te toplanmışlardı.

Sivil faşistler Kars’tan atıldıktan sonra başıbozuklar çetesi haline gelmiş olan “Dev–Genç” halka ve devrimcilere baskı uygulamaya çalışıyor yer yer faşistlerin rolünü oynuyordu.

Proleter devrimci hareketin gelişmesi kitlelerin siyasi bilincinin yükselmesi ile varlık nedeninin sarsılmakta; faaliyetinin gerici özünün teşhir olmakta olduğunu gören “Dev–Genç” kitlelerinin de katıldığı iki toplantıda teşhir ve mahkum olunca halka ve devrime düşmanlığı daha da artırdı.

Dev–Genç”liler Kars’ta yuvalanma hesapları yapan sosyal faşistlerin de kışkırtmasıyla proleter devrimci harekete karşı açık tertiplere giriştiler.

Bildiri dağıtan “Halkın Yolu” taraftarlarına halkın gözü önünde ateş açtılar. Yaralıların kaldırıldığı hastaneyi bastılar.”

 

“Halkın Yolu” gazetesinin aynı tarihli sayısında “Vedat Yılmaz, bilincimizde ve mücadelemizde yaşıyor” fotoğraflı yazının altında Devrimci Halkın Yolu taraftarlarının Kars’ta dağıttıkları bildirinin içeriği aynen şöyleydi:

Vedat yoldaş her şeyi devrime ve Marksizm Leninizme bağlılık açısından ele alırdı. Savunduğu Halkın Kurtuluşu görüşlerinin yanlış olduğunu kavradığında Halkın Kurtuluşu saflarını terk etti. Marksist Leninist çizgiyi, Halkın Yolu’nun görüşlerini benimsedi.

Vedat yoldaşın tek bir hayatı vardı. Hayatının her saati her anı devrim için, devrim mücadelesinin ilerletilmesi içindi. O, zorluklardan yılmaz, inandığı yolda cesaretle yürürdü. Ele aldığı her işi bütün gücüyle en iyi şekilde yapmaya çalışırdı. Başarılarıyla böbürlenmez, yeni görevler için güç kazanırdı. O’nun hayatı kişiliği bugün geliştirilmesi gereken proleter tutum ve sorumluluğa bir örnek, küçük burjuva mızmızlığına ağır bir darbedir.

Kars halkı iyi tanır Vedat’ı. Çünkü O, Kars halkının anti faşist mücadelesinde ön saflarda dövüştü.

Vedat yoldaş nerede olsa en öndeydi. Öğrenci olduğu Eğitim Enstitüsünde Halkın Yolu temsilcisiydi.

Son benzin zamlarında, Kars şoförlerinin direnişine önderlik etti.

Vedat yoldaş, çimento işçilerinin sosyal faşizme ve onların yedeğindeki ortay yolcu serserilere karşı mücadelesine de omuz verdi.

Kars Dev–Genç’li maceracı bozuntuları, her tür halk düşmanı gibi halktan tecrit oldukça saldırganlaştılar. Çıkar yol olarak halkın devrimci önderleri başta olmak üzere katliam ve teröre başvurdular. Vedat yoldaşımızı bu kasıtla öldürdüler.

Ama nerede görülmüş, ezilenlerin baskıya, boyun eğdiği? Nerede görülmüş önderlerin katledilmesiyle sömürü ve zulmün ebedileştiği.

Katledilen her önder, her ekilen tohum gibi toprağa düşmektedir. Bu toprak halktır, işçilerdir, yoksul köylülerdir, tüm ezilen ve sömürülenlerdir.

Vedat yoldaş, çimento işçilerinin sosyal faşizme ve onların yedeğindeki orta yolcu serserilere karşı mücadelesine de omuz verdi.

Kars Dev–Genç’li maceracı bozuntuları, her tür halk düşmanı gibi halktan tecrit oldukça saldırganlaştılar. Çıkar yol olarak halkın devrimci önderleri başta olmak üzere katliam ve teröre başvurdular. Vedat yoldaşımızı bu kasıtla öldürdüler.

Ama nerede görülmüş, ezilenlerin baskıya boyun eğdiği? Nerede görülmüş önderlerin katledilmesiyle sömürü ve zulmün ebedileştiği.

Katledilen her önder, her ekilen tohum gibi toprağa düşmektedir. Bu toprak halktır, işçilerdir, yoksul köylülerdir, tüm ezilen ve sömürülenlerdir. Bugün ayağa kalkan, bağımsızlık demokrasi ve sosyalizm için mücadeleye atılan, bağrından Vedat’ları çıkaran halk.

Proletaryanın davası için, komünizmim için şehit düştü Vedat yoldaş.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Content is protected !!