Cepheciler-Moskovacılar Çatışması

DEVRİMCİ SOL – İGD ÇATIŞMASI

DEVRİMCİ SOL – İGD ÇATIŞMASI

İGD: “Yaşar Özgür Dev–Sol şeflerince katledildi.”

TKP yanlısı İGD taraftarı Yaşar Özgür adlı memur cepheci gruplara mensup Dev–Sol tarafından 12 Temmuz 1980’de Eskişehir’de öldürüldü. Eskişehir İGD şubesi yayınlamış olduğu bildiri de arkadaşları Yaşar Özgür’ün katilinin Dev–Sol üyeleri olduğunu açıkladı. İGD taraftarı Gençlik Dünyası’nın Ağustos 1980 tarihli 6. sayısında “Yaşar Özgür Dev–Sol Şeflerince Kkatledildi” başlıklı haberde şu yazı yer almaktadır:

Eskişehir’de ilerici bir gencin Dev–Sol yanlılarınca öldürülmesi üzerine ilerici gençler bir bildiri yayınladılar. Bildiri hem olayların gerçek nedenlerinin açığa çıkarılması, hem de ilerici gençlerin böylesine büyük ve acı bir provokasyon karşısındaki duyarlı ve sorumlu tutumlarını göstermesi açısından önem taşıyor. Bildiri şöyledir:

Halkımıza,

“Yolumuz işçi sınıfının Savaş Yoludur” diyen Türkiye Gençlik Hareketi yiğit bir sıra neferini daha yitirdi. Yaşamı boyunca yiğitliğin, cesaretin devrimci kavgaya bağlılığın, halka karşı sevginin en güzel örneğini veren YAŞAR ÖZGÜR kendisine “Devrimci Sol” adını verenlerden bir provokatör tarafından öldürüldü.

YAŞAR kısa fakat onurlu yaşamı boyunca faşizme ve işçi sınıfına ters her türlü görüşe karşı yılmadan savaştı. Kanal Boyu Mahallesi gençliğinin enerjisini doğru bir yolda harcanması için uğraştı. Mahalleden faşistlerin kovulması mücadelesinin en başında yürüdü. Dev–Sol’cu provokatörün kurşunları yüreğine saplanmasaydı, daha uzun süre düşmana karşı bu saflarda yumruk sallayacak, faşizme ve her türlü gericiliğe karşı savacaktı.

Yaşar Özgür’ü Katledenler Kimlerdir? İlerici Gençliğe Neden Saldırıyorlar?

Arkadaşlar, Kardeşler!

Başından beri burjuvazi işçi sınıfının yolundan yürüyen gençliğe sağ’lı sol’lu saldırmıştır. Gençlik hareketini zayıf düşürmek için faşistinin olmadığı yerde “sol” maskeli Maocusunu, onun olmadığı yerde Dev–Sol gibi maceracı grupları üzerine sürmüş onlarca sıra neferi bunlarca katledilmiştir.

YAŞAR’ı katleden Dev–Sol’lular Takkalı mahallesinde başından beri ilerici gençlere karşı açıktan açığa düşmanca saldırmaktan kaçınmamışlardır. Bu görüşün şefleri mahalle gençliğini, ilerici gençlere karşı kemikleştirmek için, devrimcilik adına devrimcilere bildiri dağıttırılmamış, onların yazıları silinmiş, mahallede çalışma yapmaları engellenmiş, yapmak isteyenler tek tek dövülmüş, hatta D. Sol şefleri ilerici gençlere karşı birkaç kez silahla saldırmaktan geri durmamışlardır. Tüm bu devrimcilik adını yaptıklarının, uzaktan yakından devrimcilikle alakası yoktur. Bu doğrudan doğruya mahalle gençlerinin doğru yolu seçmelerinden korkmaktan, ideolojilerine güvensizlikten kaynaklanan saldırılardır. İlerici gençler olarak biz hiçbir zaman bu tavırlara düşmedik, çünkü bizim ideolojimize güvenimiz tamdır. Çalışmaya ambargo koymak, adam öldürmek, adam dövmez, devrimciler arası geçerli bir yöntem değildir.

Arkadaşlar, Kardeşler!

Gideceğimiz yolu doğru seçmek zorundayız. Yanlış yoldan yürürsek başka yerlere varırız. İşçi sınıfına, emekli halka düşmanca konumlara düşeriz. İşte D. Sol şeflerinin düşmüş oldukları konum bugün böylesi bir yerdedir. Çünkü bu grup bireysel terörcüdür, çünkü bu grup işçi sınıfının emekli halkın gücüne inanmamaktadır. Çünkü bu grup gençliği yanlış yönlere kanalize etmekte, kendisinden başka devrimci tanımamakta, kendisinden olmayanlara karşı devrimcilik adına saldırmakta, çalışma yapmasını engellemekte, hatta öldürmektedir. Bu yoldan, gidersek, kurtuluşa ulaşmamız mümkün değildir.

Kendisine Dev–Sol’luyum diyen arkadaş sözümüz şeflerine değil, sanadır. D. Sol şefleri senin devrimci enerjini yanlış yollara akıtıyorlar, seni ilerici gençlere karşı kemikleştirmek için her şeyi yapıyorlar, seni sonu belli olmayan, kurtuluşunun olmadığı bir bataklığa sürüklemek istiyorlar. Sana bir kez daha dost elimizi uzatıyoruz. Senin yerin şeflerin sürüklemek istediği bataklık değil, işçi sınıfının yolundan yürüyen ilerici gençliğin saflarıdır. Enerjinin devrimcilik adına devrimcilere karşı kullanılmasına izin verme! Ellerini Yaşar’ın kanına bulayan şeflerinin provokasyonuna gelme!

Kitle Hareketi, Kitle Direnişi, maceraya asla Yer Yok!

YAŞAR’ın Hesabı Sorulacaktır!

İLERİCİ GENÇLER

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Content is protected !!