FKF/DEV-GENÇ

FKF Dev–Genç Adını Aldı

FKF Dev–Genç Adını Aldı

FKF Dev–Genç Adını Aldı. SD’ciler Dev–Genç’ten Tamamen İhraç Edildi.

FKF 4. Olağan Kongresi 9–10 Ekim 1969 günü Ankara’da SBF’nin büyük amfisinde yapıldı. Artık FKF içindeki SD görüşünden üyelerle MDD tezini savunan üyelerin aynı örgüt içinde yer almasının koşulları ortadan kalkmıştı. Kongreye 300’e yakın delege katıldı. Salon içerisi ve dışarısı çok kalabalıktı. Kongreye tamamen MDD taraftarları hakimdi. SD yanlıları azınlıktaydı.

Kongre’nin divan başkanlığına Selahattin Okur seçildi. Kongre çalışmalarına başlarken İstanbul DÖB’den Mustafa Lütfi Kıyıcı bir önerge verir. Verdiği önergede FKF eski yöneticilerinden SD yanlısı üç TİP’linin FKF’den kesin ihracını istemektedir. Önerisi şöyledir:

Genel Kurulumuzun oportünist tutumlarından ötürü devrimci saflarda bölücülük yapan İstanbul İktisat Fakültesi Fikir Kulübü üyesi Sıtkı Coşkun’un, Edebiyat Fakültesi Fikir Kulübü üyesi Veysi Sarısözen ve Osman Saffet Arolat’ın Fikir Kulüpleri Federasyonu üyelerinden kesin olarak çıkartılmasına karar verilmesini dileriz.

Önerge oya sunulur. Bazı üyelerin itirazlarına rağmen oy çokluğuyla benimsenir ve kurultayın başında Coşkun, Sarısözen ve Arolat FKF’den ihraç edilirler.

Fakat bu ihraçlar üç kişiyle sınırlı kalmaz. Kongre gündemine ek bir madde eklenir “Örgütün oportünistlerden temizlenmesi” başlıklı 7. maddeyle de 30 SD yanlısı FKF’den çıkartılmıştır.

SD taraftarı eski FKF başkanlarından Zülkif Şahin, kendilerini “proleter devrimciler” olarak adlandıran MDD yanlılarının SD yanlılarını FKF’den ihraç kararlarına tepki gösterir. Zülkif Şahin’den sonra yine SD yanlısı 75 kişilik bir grup FKF’nin içinde bulunduğu durumu tasvip etmediklerini bildiren bir önergeyi kongre başkanlık divanına vererek istifa ettiklerini açıklarlar. Ancak kongreye hakim olan MDD taraftarları bunu reddederek karşı bir hamle yaparak istifaların reddine başını Hüseyin Ergün, Kudret Ulutürk, İzzet Polat Ararat ve Zülkif Şahin de dahil olmak üzere bütün FKF başkanlarıyla kurucuların kurulacak MYK vasıtasıyla federasyondan atılmasına karar verirler.

TİP içinde henüz iktidara gelmemiş olan EMEK muhalefetinin yayın organı EMEK dergisinin 20 Ekim 1969 tarihli 13. sayısında ihraç olayı, “küçük burjuvazinin gençlik örgütü TDGF” başlığı altında irdelenmişti. Yazıda SD’liler açısından ihraçtan değil ancak bir istifadan söz edilebileceği belirtilerek kongrede olup bitenler anlatılmış ve Dev–Genç’e yönelik ideolojik ve örgütsel eleştiriler getirilmişti. İmzasız olara Emek dergisinde yayınlanan “İhraç değil istifa” başlıklı yazıda TİP taraftarı SD’ciler şu görüşleri dile getiriyor;

Sosyalist hareket içindeki küçük burjuva uzantısı Milli Demokratik Devrim tezinin doğal ve kaçınılmaz sonucu olarak, FKF yöneticileri, gençlik örgütü FKF’yi temel örgüt, gençliği de temel güç olarak görmeye başlamışlar, örgütü, sosyalist öz ve niteliğinden kendi tezleri doğrultusunda uzaklaştırmışlardır. Böylece FKF, sosyalist gençlerin gençlik içindeki eylem aracı olmaktan çıkmış, küçük burjuva ideolojinin eylem aracı haline gelmiştir.

Gençlik devrim yapabilecek bir güç değildir. Ama devrimci eyleme katkıda bulunabilir. Katkısını en iyi şekilde yapabilmesi için örgütlenmesi gerekir. Fakat bu örgütlenme ancak, ana örgüt çevresinde dönenen eylemin bir parçası ile anlamlıdır. Yoksa sosyalist gençliğin bu örgütlenmesi ana örgüt bir yana bırakılınca, tipik bir küçük burjuva örgütlenmesi olur. Yalnız sloganları sosyalist literatürden alınma sloganlar olabilir, o kadar.

Sonuç:

FKF sosyalist öz ve niteliğini, Milli Demokratik Devrim tezi doğrultusunda yitirerek bir küçük burjuva gençlik örgütü olan DGF’yi doğurdu. Sosyalistlerin FKF yahut DGF içinde mücadele etmelerinin anlamı yoktu. Çünkü, gençliğin doğal ideolojisinin ve eylem tarzının temsilcisi olan bir gençlik örgütüne yeniden sosyalist öz ve nitelik kazandırılamazdı.

Gençlik hareketlerini sosyalist örgütleşme mihveri etrafında, sosyalist gençler yeniden örgütleyeceklerdir. Bu yeni örgütlenmede. FKF deneyinin bize öğrettiklerinden yararlanılacak ve FKF’de düşülen hatalara düşülmeyecektir.135

Yine TİP içerisinde 3. yolcular olarak adlandırılan grubun çıkarttığı ANT dergisinin FKF kongresinden sonra çıkan sayısında Dev–Genç’ten ihraç edilen 3 eski SD’ci Veysi Sarısözen, Osman Saffet Arolat ve Sıtkı Coşkun’un açıklamaları vardı. 3 SD’ci yeni Dev–Genç yönetimine “Asıl kavga yeni başlamaktadır” diyerek meydan okuyor, FKF kongresinde “proleter devrimciler” olarak adlandırılan çevrenin sosyalizmle uzaktan yakından alakası olmayan maceracı gruplar olduklarını söylüyorlardı.

Yine TİP’in yayın organı EMEK dergisinde eski FKF başkanlarından Hüseyin Ergün: Dev–Genç’ten bir iş çıkmaz, Dev–Genç artık bir küçük burjuva örgütüdür diyordu.

İhraç kararlarının üzerinden 3 ay geçmeden Dev–Genç’ten ihraç edilen TİP taraftarları “Sosyalist Gençlik Örgütü” (SGÖ)nü kurdular.

Kongre de FKF’nin hem ismi, hem amaç maddesi, hem de tüzüğü değiştirilir. Tüzük değişiklikleri sonun da FKF’nin ismi Türkiye Devrimci Gençlik Federasyonu (TDGF) olarak saptanır.

Ayrıca MDD programı Dev–Genç’in resmi belgelerine de girdi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Content is protected !!