Bektaşilik Erkanı

Haydarîlik

Haydarîlik

Yesevîlikle Kalendirîliğin karışımından doğmuş, Kalenderiliğe daha yakın olan bir tarîkattır. Kutbeddin Haydar (617 h. /m. 1221) isimli bir Türk şeyhi tarafından kurulmuştur. Kurucusunun adına izafeten Haydarîlik olarak anılmıştır. Kalenderîliğin bir kolu sayılabilir.
Kutbeddin Haydar, Hacı Bektaş-ı Veli’yle sık sık görüşür, fikir teatisinde bulunurdu. Bu durum tarîkatin bir Türk tarîkatı olmasından ve Orta Asya’da neş’et etmesinden kaynaklanmaktaydı.
“Kutbeddin Haydar’ın Vilayetnamede Hacı Bektaş-ı Veli ile çok sık alakadar gösterilmesi, Bektaşîliğin teşekkülünden sonra bile, bu tarîkat içerisinde Haydarîliğin hatırasının muhafaza edildiğini göstermesi bakımından dikkate değer” bir durumdur.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Content is protected !!