Bektaşilik Erkanı

Hristiyanlık

Hristiyanlık

Tarih boyunca Bektaşîlik daha önce de arzettiğimiz gibi bir çok akımla ve dinle yan yana yaşamıştır. Gaza ruhuna sahip olan Bektaşîlik Tarîkatı, Hrıstiyanlarla da ilişki içinde bulunmuş ve bir çok Hristiyanın ihtidasına vesile olmuştur. Bektaşîler bu hususta gayret sarfetmişler, bazı Hristiyan Papazlar da gizliden gizliye Bektaşîlik Tarîkatı’na girmişlerdir. Ancak din değiştiren bu papazlar aynı zamanda dinî görevlerini de sürdürerek bir nevi casusluk faaliyetinde bulunmuşlardır. Zamanla bunun tersi durumlar da olmuştur.
Bazı Bektaşîler “Hz. Ali’yi Hz. İsa’ya, On iki İmam’ı On iki Havari’ye, Hasan ile Hüseyin’i de Petros ile Pavlos’a benzetmişlerdir.” Zamanla bâzı Hıristiyan misyonerlerin bu teşkilata girerek bozmaya çalıştıkları da görülmüştür. İhtida etmiş müslüman kimliğine bürünen Hristiyan misyonerler Bektaşî tarîkatına girerek orada çok yüksek derecelere çıkmışlardır. Bu durum Bektaşî tarîkatında olduğu kadar diğer akımlar için de vâriddir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Content is protected !!