İttihat Ve Terakki

İtalyan Casusu Bondini’nin Marifetleri

İtalyan Casusu Bondini’nin Marifetleri

 

İstipdat devrinde böyle dalavereler yapanlar içinde bir de Bondini isminde bir İtalyan vardı, bu Bondini, La Turquie, namında yarısı Fransızca ve yarısı İtalyanca bir gazete neşrediyordu. İstanbul’dan Paris’teki Cemiyet merkezine yazılan bir mektupta Bondini hakkında deniliyordu ki:

“Bondini İtalyan Sefareti ile diğer Sefaretlere münasebet peyda etmiştir. Onlardan muhassasat almaktadır. Geçenlerde Babıali memurlarından birisiyle bir mukavele akdeterek para mukabilinde o memurdan evrak satın almağa ve bunları Sefaretlere satmağa başlamıştır.

Bondini esasen Başkatip Tahsin Paşa ile Paris Sefiri Münir Paşa’ya mensup adi bir muhbirdir. Hem devletin esrarını ifşa etmekte, hem de diğer taraftan Abdülhamid’e jurnallar yağdırmaktadır.”

Bu mektubun Paris’e yazılmasına sebep olan keyfiyet, Bondini Terakki ve İttihat Cemiyeti’ne mensup olan ve Babıali’de yüksek bir mevki tutan bir zat ile münasebet peyda etmesi ve bu münasebeti de istismara kalkışmıştı. Mektupta o zatın Paris’ten yazılacak bir mektupla ikaz edilmesi tavsiye olunuyordu.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Content is protected !!