Sol İçi Şiddet

Kontrgerillanın Çocukları Dergi Çıkardı

Karataşçılar:
Kontrgerillanın Çocukları Dergi Çıkardı
Yağancılar’ın yayın organı Devrimci Çözüm’de Karataş’a yönelik saldırılar Dev–Sol’un merkez kanadı Karataşçılar’ı fena halde sinirlendirmiş ve tepkilerine sebep olmuştu. Karataş kanadı Devrimci Çözüm dergisini çıkartanları “Kontrgerillanın çocukları” olarak nitelendirmişti. Karataşçılar’ın Devrimci Çözüm dergisiyle ilgili söyledikleri:
Kontrgerillanın çocukları dergi çıkardı
Kontrgerillanın Hüseyin, Süleyman, (Arif) Asaf adlı çocukları dergi çıkardı.
Adı: Devrimci Çözüm (Ama siz Darbeci Çözüm diye okuyun)
Sahipleri: (Arif) Asaf, Süleyman, Hüseyin.
Meslekleri: Devrimci Sol düşmanlığı yaparlar ve kontrgerilla için çalışırlar.
Kontrgerillanın bu çocukları aracılığıyla yaratmak istediği provokasyonlara ve sabotajlara izin verilmeyecek ve gereken yapılacaktır.59

Karataş Kanadının çıkarttığı Devrimci Sol:
“Darbeci, gaspçı çetenin örgütümüze karşı işledikleri suçlar cezasız kalmaz”
3 Mart 1993 tarihinde Yağan taraftarlarına yönelik çıkartılan Karar 1’den sonra 2 Nolu “Son Çağrı” niteliği taşıyan bir karar da 7 Haziran 1993 tarihli Devrimci Sol Merkez yayın organının 5 Nolu özel sayısı olarak yayınlandı. “Örgütümüzün, bölge, alan, komite, sorumlu ve komutanların ortak kararı” başlıklı yazıda Yağancılara yönelik suçlamalar devam ederek bu yazının yayınlandığı üç gün içerisinde teslim olmaları aksi taktirde cezalandırılacakları söyleniyordu. İşte Karar 2’de yazılanlar:
Örgütümüzün bölge, alan, komite, sorumlu ve komutanlarının ortak kararıdır.
Darbeci gaspçı çetenin örgütümüze karşı işledikleri ağır suçlar cezasız kalmaz!
Darbeciler aşağıdaki suçları işlemişlerdir:
1– Hizip kurmak, darbe yaparak önderliği tutuklamak ve yönetimi gasp etmek,
2– Örgütümüzü kurmaysız bırakarak, kadrolara haber vermeden, hiçbir yetkiye ve meşruluğa dayanmadan kendilerini yönetim yerine koyup, 13 Eylül 1992’den 5 Ocak 1993’e kadar her türlü kararı alıp uygulamak,
3– Yayın organlarına gasp ederek, örgütün ideolojik–politik çizgisini değiştirmeye çalışmak,
4– Örgütümüzün her türlü gizli bilgilerini, arşivini gasp etmek, sırlarını açığa vurmak ve bu sırları kadrolara karşı kullanarak, kadroları birbirine karşı kışkırtarak, harekette güven bunalımı yaratmak, örgütü sabote etmek ve bundan yararlanmaya çalışmak,
5– Örgütümüzün arşivini, belgelerini, mal varlığını, silahlarını, cephanelerini ve teçhizatını gasp etmek.
Darbecilerin gasp ettiği maddi varlığımız;
Nakit para, silah depoları, cephane, teçhizat, menkul ve gayri menkuller olup, tüm bunların yaklaşık değeri 34 Milyar TL’dir.
6– 13 Eylül 1992’den günümüze kadar birçok yoldaşımızın şehit ve tutsak düşmesine, operasyonlara, maddi ve manevi kayıplara neden olmak,
7– Hareketin her türlü olanağını, kitle ilişkilerini, kurumlaşmalarını, maddi varlığını kendi çıkarları için kullanmak,
8– Örgütü tasfiye etmeye, bölmeye, partimizi, savaşımızı ve örgütlenmemizi engellemeye çalışmak, operasyonlara karşı önlem almamızı ve engellemek ve örgütün yapılarını, kadrolarını deşifre ederek, operasyona açık hale getirmek,
9– Örgütümüzün geleneklerini, ilkelerini, ahlakını hiçe sayarak, hemen her şeyi kirletip, demoralizasyon ortamı sağlamak,
10– Kendi ihtiras ve çıkarları için yalan, dedikodu ve karalamalar yapmak, insanlara suç isnat etmek,
11– Hareketimizin tüm bölge, alan, komite ve sorumlularının kadrolarının,komutan ve savaşçılarının;
16 Ocak 1993 tarihli harekete daha fazla zarar verilmesi için darbecilerin de katılacağı, özgürce düşünenlerini ifade edebilecekleri toplantının yapılacağı, bunun için görev yerlerini terk edenlerin derhal görev yerlerine dönmesi belirtilerek, can güvenliklerinin sağlanacağı, hareketin iradesi ve disiplini dışına çıkılmasını içeren 1 Nolu Karar’a uyulmaması,
3 Mart 1993 tarihli darbeci çete şeflerine resmi olarak gönderilen toplantı çağrısına cevap vermemek,
Her fırsatta tekrarladığımız ve çeşitli yayın organlarında yayınlanan çağrılara cevap vermemek,
12– Örgütün kadroların darbeciliği mahkum etmesi ve lanetlemesiyle, kadroları iradesini tanımama ve ayrılığı örgütleme,
13– Düşmanla aynı paralelde ve düşmanın ideolojik yönlendirmesiyle önderlik ve Devrimci ol düşmanlığı propagandasını yapma,
14– Ayrılıklarını meşrulaştırmak ve güç toplamak için dernek, işyeri, ev baskınları düzenleme, yoldaşlarımıza tuzak kurup öldürmeye teşebbüs etme, işkence yapma ve yaralama… Düşmandan güvenlik isteme ve oportünizme sığınma,
15– Halkı “Devrimci Sol’a yardım etmeyin, desteklemeyin” diye tehdit etmek,
16– Örgütümüzün yayın organlarının ismini kullanmak,
Bu suçlar darbeciliği örgütleyen ve hala hareketimizi bölüp tasfiye etmeye çalışan, sabote eden herkes için geçerlidir ve bunlar birinci dereceden suçludurlar.
Darbeci çete şeflerine ve hala örgütümüzü tasfiye ve sabote etmeye çalışanlara son çağrı
Bu yazının yayınlandığı tarihten itibaren 3 gün içerisinde hareketin adaletine sığınıp, gelip teslim olanların samimiyet derecelerine göre işledikleri suçlar yeniden ele alınıp, devrimci adalet ilkeleriyle yargılanacaklardır. Aksi halde işledikleri ağır suçların birinci dereceden sorumlusu olarak cezalandırılacaklardır…
Tüm kadrolarımız, savaşçılarımız ve taraftarlarımız,
Bu karar yürürlüğe girdiği andan itibaren gereğini yerine getirmekle görevlidir.
Tüm halkımıza, Türkiye ve Dünya Soluna duyuruyoruz.
Halkımıza ve hareketimize karşı işlenmiş bir suç cezasız kalmayacaktır!
7 Haziran 1993
Devrimci Sol

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Content is protected !!