Türk Solu-Kürt Solu Çatışması

Mustafa Şahbaz PKK Tarafından Öldürüldü

Devrimci Yol taraftarı Mustafa Şahbaz 27 Aralık 1985 Tarihinde Paris’te PKK tarafından öldürüldü.

Devrimci Yol’la PKK arasındaki husumet 1985 yılının Aralık ayında Paris’te önce taşlı sopalı kavgaya, daha sonra da birbiri ardına kanlı cinayetlerle sonuçlanacak karşılıklı şiddete dönüşecekti. PKK tarafından yurtdışında çıkartılan “Serxwebun” ve “Berxwedan” dergilerinde Devrimci Yol, “Sol Kemalist işbirlikçi” olarak nitelendiriliyordu. PKK Dev–Yol’la birlikte diğer sol gruplara da yönelik imha hareketine soyununca, 23 Aralık 1985’de Paris’te Dev–Yol’unda içinde yer aldığı sol gruplarla PKK arasında bir bildiri yüzünden başlayan gerginlik çatışmaya dönüşmüş, çıkan çatışmada PKK taraftarı Mustafa Aktaş, kaldırıldığı hastanede ölmüştü. PKK Avrupa temsilciliği Aktaş’ın öldürülmesi üzerine yayınlamış olduğu bildiride Devrimci Yol’un devamı olduğunu söyleyen ve sahip çıkan Devrimci İşçi Dergisine savaş ilan ediyordu. Yayın organlarında, Devrimci İşçi Dergisiyle birlikte TKEP, Kurtuluş, TSİP, Rızgari, ve Özgürlük Yolu gruplarına da tehditler savuruyordu. PKK’nın Avrupa’daki temsilciliği intikam çığlıkları artan bildirileri peş peşe yayınlarken taraftarları da sokaklarda intikam yemini ediyorlardı. PKK intikam eyleminde gecikmedi.

Devrimci Yol’un Avrupa’daki iki kanadından biri olan Devrimci İşçi çevresine mensup Mustafa Şahbaz 27 Aralık 1985’de Paris’te PKK militanları tarafından öldürüldü. PKK bir taraftan örgüt içi infazlarını gerçekleştirirken öte yandan da Türk ve Kürt soluna mensup örgütleri sindirmek için seri cinayetlerine devam edecekti. Şahbaz’da PKK’nın öldürdüğü Türk soluna mensup devrimcilerden biriydi. Devrimci İşçi Dergisi daha Şahbaz öldürülmeden kısa bir süre önce yayınlanan Aralık 1985 tarihli sayısında “PKK’nın şiddet tapınmacısı mantığını” eleştirmişti. Arkadaşları Şahbaz’ın öldürülmesinden sonra Devrimci İşçinin Hamburg’daki merkezinden yapılan açıklamada “PKK devrimci katili bir cinayet örgütü” olarak suçlanırken, PKK’ya karşı bütün sol grupları ittifaka ve işbirliğine davet ediliyordu.

PKK lideri Öcalan “Tasfiyeciliğin Tasfiyesi” adlı kitabının Türk solunu eleştirdiği bölümünde Dev–Yol’a olan nefretini açık bir şekilde ortaya koyuyordu. Öcalan’a göre Avrupa’daki sol içi şiddetin, 1985–1986 yılına kadar devam eden çatışmaların sorumlusu Dev–Yol’du. İşte Öcalan’ın Dev–Yol’u suçlayan sözleri: “Türk solu içinden Dev–Yol ve Kurtuluş 1985 yılına kadar provokasyonu dayattı. Bir çok arkadaşımızın örgütü terk etmesinden Türk solunun etkisi büyüktü. Bunlardan en önemlisi Dev–Yol ve Kurtuluş’tu.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Content is protected !!