İttihat Ve Terakki

Necip Melheme’nin Rolü

Necip Melheme’nin Rolü

Abdülhamid’in ikinci defa olarak 1897 senesinde, Ahmet Celalettin Paşa’nın Murat Bey’i kandırarak İstanbul’a götürmesinden bir sene sonra Avrupa’daki Jön-Türkleri susturacak ve İttihat ve Terakki’yi dağıtmak için yaptığı teşebbüs Necip Melhame delaletile olmuştu. Müstebit sultanın bu sadık bendesi vasi selahiyeti haiz olduğu halde 1897 senesinde Pariste zühur etmişti. Ahmet Celalettin Paşa’nın yarım bıraktığı işi şimdi Necip Melhame tamamlayacaktı.

Necip Melhame, Paris’e gelir gelmez kendisine Ali Kemal Bey’de istediği gibi bir mesai şeriki bulmuştu. Çünkü Ali Kemal’in burnu para ve mevki kokusu alıverince derhal Necip Melhame’ye iltihakta gecikmemişti. Ali Kemal’in yapacağı hizmet az değildi. O, Necip Melhamenin verdiği talimat dairesinde Cenevre ve Paris’te bulunan Türk gençlerini toplayacak, kandıracak ve İttihat ve Terakki’den ayırmağa çalışacaktı.

Bunun için Ali Kemal, mükemmel bir liste yapmış ve herkesin işine gelecek bir program çizmişti. Bu listede İttihat ve Terakki’ye mensup olan zevatın tayin olunacağı memuriyetleri ve kendilerine verilecek maaşların miktarları yazılı bulunuyordu.

Ali Kemal, epeyce zaman uğraştıktan sonra Necip Melhamenin memuriyetini mucip olacak bir şekilde kendisine tevdi olunan vazifeyi ifaya muvaffak olmuştu.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Content is protected !!